Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

תענית ציבור במגנצא

תענית ציבור במגנצא

ח'

אלול

ה'ק"ט

ח'

אלול

ה'ק"ט

תענית ציבור במגנצא לכל אותם הנולדים בקהילה, מזכירים הרוגי עלילת המגיפה השחורה בשנת ק"ט ואומרים "אב הרחמים".

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע