Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

חדשות

גאניטש, אוקראינה: נשלמה העמדת המצבה החדשה והקמת האוהל על מקום מנוחת הגה"צ רבי יהודה יואל דויטש זצ"ל אב"ד גאניטש

גאניטש, אוקראינה: נשלמה העמדת המצבה החדשה והקמת האוהל על מקום מנוחת הגה"צ רבי יהודה יואל דויטש זצ"ל אב"ד גאניטש

עשרות חסידים ואנשי מעשה זכו להתעלות מרוממת בציון הבעש"ט הקדוש בחג השבועות במזיבוז

עשרות חסידים ואנשי מעשה זכו להתעלות מרוממת בציון הבעש"ט הקדוש בחג השבועות במזיבוז

תכונה והיערכות במזיבוז לקליטת עשרות האורחים שיבואו לשהות כמידי שנה בצילו של בעל ההילולא הבעש"ט הק' זי"ע

תכונה והיערכות במזיבוז לקליטת עשרות האורחים שיבואו לשהות כמידי שנה בצילו של בעל ההילולא הבעש"ט הק' זי"ע

ידיעה היסטורית ומקיפה במוסף התורני של 'המבשר' על תולדותיו וסידורו של רבי שבתי מראשקוב

ידיעה היסטורית ומקיפה במוסף התורני של 'המבשר' על תולדותיו וסידורו של רבי שבתי מראשקוב

נמצא ציון קדשו של הרה"ק רבי שבתי מרשקוב זי"ע בבית החיים העתיק ברשקוב במולדובה

נמצא ציון קדשו של הרה"ק רבי שבתי מרשקוב זי"ע בבית החיים העתיק ברשקוב במולדובה

וְהִצִּיל הַלְּחוּצִים: בעיצומה של מלחמת רוסיה-אוקראינה הוצתה האש במדורת ההדלקה לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ברחבת קריית הבעל-שם טוב במזיבוז

וְהִצִּיל הַלְּחוּצִים: בעיצומה של מלחמת רוסיה-אוקראינה הוצתה האש במדורת ההדלקה לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ברחבת קריית הבעל-שם טוב במזיבוז

80 שנה אחרי: הונחה מצבת זיכרון על מקום קבורת הרה"ק רבי מרדכי שרגא מבאיאן – טשרנוביץ זי"ע הי"ד ברווחיבקה

80 שנה אחרי: הונחה מצבת זיכרון על מקום קבורת הרה"ק רבי מרדכי שרגא מבאיאן – טשרנוביץ זי"ע הי"ד ברווחיבקה

עיצומה של מלחמת רוסיה-אוקראינה: מסע מרגש 'בדמייך חיי' של עריכת בריתות היסטוריות ברחבי אוקראינה

עיצומה של מלחמת רוסיה-אוקראינה: מסע מרגש 'בדמייך חיי' של עריכת בריתות היסטוריות ברחבי אוקראינה

גדולה היא האבידה ואין לה תמורה!

גדולה היא האבידה ואין לה תמורה!

מולדובה: תגלית היסטורית בחשיפת מצבותיהם של הרה"ק רבי אריה לייבוש מלאנצהוט זי"ע והגאון רבי יהודה לייב צירלסון זצוק"ל בבית הקברות העתיק בקישינוב

מולדובה: תגלית היסטורית בחשיפת מצבותיהם של הרה"ק רבי אריה לייבוש מלאנצהוט זי"ע והגאון רבי יהודה לייב צירלסון זצוק"ל בבית הקברות העתיק בקישינוב

מחזות נרגשים ורגעים מרוממים בעריכת ליל הסדר למאות יהודי אוקראינה

מחזות נרגשים ורגעים מרוממים בעריכת ליל הסדר למאות יהודי אוקראינה

כל דכפין ייתי וייכול: מאות יהודים יערכו את ליל הסדר במעז'יבוז'

כל דכפין ייתי וייכול: מאות יהודים יערכו את ליל הסדר במעז'יבוז'

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע