Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
"ושם, במקום גניזת הצדיק, זוכה כל אחד שירחמו עליו מלמעלה וידונו אותו לכף זכות".
(שלוחין ב' י"ג)
"ועל כן הוא דבר גדול מאוד מאוד להרבות לילך על קברי צדיקים אמיתיים".
(כתובת קעקע ג' ב')
על ידי השתטחות על קברי צדיקים, הקב"ה עושה לו טובות, אף על פי שאינו ראוי לכך.
(ספר המידות, צדיק קעג)
"עיקר השראתה שכינה בדורותינו אלה - בקיברי צדיקים".
(מובא ב"לשם" חלק ד' בשם הגר"א)
"מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ להשתטח על קיברי צדיקים, מצד שהיא מצוה רבה".
מובא ב"שדי חמד" (מערכת ארץ ישראל אות א')

עזרו לנו להמשיך
לשמר את העבר היהודי ברחבי העולם, ולהציל בתי קברות באירופה ולשמרם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram

חדשות

הרב ישראל מאיר גבאי בסיור בשטח בית הכנסת במהלך הבנייה

אגודת 'אהלי צדיקים' משתתפת באבלו הכבד של יו"ר האגודה הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א עם פטירת אמו ע"ה

הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' ערך סיור מעקב מיוחד אחרי התקדמות הבנייה והפעילות במקומות הקדושים באוקראינה

הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' ערך סיור מעקב מיוחד אחרי התקדמות הבנייה והפעילות במקומות הקדושים באוקראינה

חודש ושופץ ציונו של הגאון האלוקי החסיד ר' אברהם בר' נחמן זצ"ל מחבר הספרים 'ביאור הליקוטים' ו'כוכבי אור'

הרב ישראל מאיר גבאי בסיור בשטח בית הכנסת במהלך הבנייה

הוקמה מצבה לזכרו של הרה"ק רבי ראובן יוסף מהייסין זי"ע

הרב ישראל מאיר גבאי בסיור בשטח בית הכנסת במהלך הבנייה

הושלמה בניית האוהל החדש על ציון קדשו של הרה"ק ה'תולדות יעקב יוסף' זי"ע מפולנאה

שופצו מחדש אוהלו וקברו של המגיד הק' מטרוביץ זי"ע

הרב ישראל מאיר גבאי בסיור בשטח בית הכנסת במהלך הבנייה

תנופת עשיה באגודת 'אהלי צדיקים':

הרב ישראל מאיר גבאי בסיור בשטח בית הכנסת במהלך הבנייה

קורילובצי: חיפשו את קבר האחים, מצאו את קברי נכדי ה"אוהב ישראל"

הרב ישראל מאיר גבאי בסיור בשטח בית הכנסת במהלך הבנייה

לוצק: לאחר מאמצים מרובים, בתי העלמין חזרו לקדושתם

הרב ישראל מאיר גבאי בסיור בשטח בית הכנסת במהלך הבנייה

מלטה: נחשף מקום קברו של איש האלוקים רבי אברהם אבועלאפיה

הרב ישראל מאיר גבאי בסיור בשטח בית הכנסת במהלך הבנייה

תנופת עשיה למען כבוד קדושי עליון ב"אהלי צדיקים"

הרב ישראל מאיר גבאי בסיור בשטח בית הכנסת במהלך הבנייה

קיטוב: חו

Scroll Up

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא: