Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

חדשות

ציון הרה''ק האדמו''ר האמצעי מליובאוויטש זי''ע בניעזין

אש תמיד תוקד לא תכבה

הרב ישראל מאיר גבאי בביקור במחסן בו נמצא קבר הצדיק

גאולת שטח ואוהל ציון הרה"ק רבי משה מזוועהיל

צילום אווירי של אוהל הבעש''ט לאחר השיפוץ

לקראת ההילולא של הבעש"ט הק' זי"ע

הרב ישראל מאיר גבאי בסיור בשטח בית הכנסת במהלך הבנייה

אגודת 'אהלי צדיקים' משתתפת באבלו הכבד של יו"ר האגודה הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א עם פטירת אמו ע"ה

הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' ערך סיור מעקב מיוחד אחרי התקדמות הבנייה והפעילות במקומות הקדושים באוקראינה

הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' ערך סיור מעקב מיוחד אחרי התקדמות הבנייה והפעילות במקומות הקדושים באוקראינה

חודש ושופץ ציונו של הגאון האלוקי החסיד ר' אברהם בר' נחמן זצ"ל מחבר הספרים 'ביאור הליקוטים' ו'כוכבי אור'

הרב ישראל מאיר גבאי בסיור בשטח בית הכנסת במהלך הבנייה

הוקמה מצבה לזכרו של הרה"ק רבי ראובן יוסף מהייסין זי"ע

הרב ישראל מאיר גבאי בסיור בשטח בית הכנסת במהלך הבנייה

הושלמה בניית האוהל החדש על ציון קדשו של הרה"ק ה'תולדות יעקב יוסף' זי"ע מפולנאה

שופצו מחדש אוהלו וקברו של המגיד הק' מטרוביץ זי"ע

הרב ישראל מאיר גבאי בסיור בשטח בית הכנסת במהלך הבנייה

תנופת עשיה באגודת 'אהלי צדיקים':

הרב ישראל מאיר גבאי בסיור בשטח בית הכנסת במהלך הבנייה

קורילובצי: חיפשו את קבר האחים, מצאו את קברי נכדי ה"אוהב ישראל"

הרב ישראל מאיר גבאי בסיור בשטח בית הכנסת במהלך הבנייה

לוצק: לאחר מאמצים מרובים, בתי העלמין חזרו לקדושתם

Scroll Up

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא: