Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי שלמה דאנה זיע"א

רבי שלמה דאנה זיע"א

כ"ט

סיוון

ג-תרע"ג

כ"ט

סיוון

ג-תרע"ג

ב"ר דוד
 
 
רבי שלמה דאנה זצ"ל נולד בשנת תר"י-1850 לאביו ר' דוד דאנה ז"ל בתוניס.
 
רבותיו
שתים היו רבותיו כפי שמופיע בספרו "שלמי תודה" ליוורנו תרע"ח-1918.
האחד רבי אברהם הכהן יצחקי זצ"ל בעל "משמרות כהונה" והשני רבי משה ברבי זצ"ל ששימש כראש רבני תוניסיה, את שניהם הוא מכנה "מורי ורבי".
 
רבי שלמה דאנה זצ"ל היה תלמיד חכם עצום ויעידו על כך תלמידיו בהקדמות שכתבו לספרו "שלמי תודה".
 
כאשר חדרה ההשכלה ונפתחו בתי הספר "כי"ח" בתוניס בשנת תרל"ח-1878 התמעטו התלמידים בתלמודי התורה וכך ירדה קרנה של תורה בעיר, רבי שלמה דאנה זצ"ל יסד את הישיבה "חברת התלמוד" בעיר תוניס והרים את קרנה של תורה מחדש בקרב יהודי תוניס.
 
מעיד על כך תלמידו רבי אליהו סלקמון זצ"ל מעתיק הספר "שלמי תודה" בהקדמה לספר כל הוא כותב: "אלמלא הוא נשכחה תורה מישראל".
 
תלמיד אחר של רבנו רבי שמואל טייב זצ"ל בעל "כנפי שחר" כותב גם הוא בהקדמה לספרו של רבו רבי שלמה דאנה זצ"ל: "ויותר שהיה חכם עוד לימד דעת את העם…".

רבי שלמה דאנה זצ"ל לא שימש בתפקיד ציבורי כל שהוא, כל חיו למד ולימד בישיבה ולפרנסתו עסק בצורפות ולא נהנה מכספי ציבור כלל וכלל, מעצם תפקידו כראש ישיבה נאלץ לתמוך לא במעט תלמידים תמיכה כספית.
 
תלמידיו
זכה רבינו והעמיד תלמידי חכמים רבים, בהקדמה לספרו "שלמי תודה" מוזכרים חלק מתלמידיו: רבי דוד כטורזה זצ"ל, רבי מאיר לומברוזו זצ"ל, רבי ישועה אלמליח זצ"ל, רבי אליהו סלקמון זצ"ל, רבי יהודה וזאן זצ"ל, רבי יוסף בראמי זצ"ל, רבי ישועה שתרוג זצ"ל ורבי שמואל טייב זצ"ל.
 
פטירתו
רבי שלמה דאנה זצ"ל נפטר בעש"ק יום כ"ט לחודש סיוון שנת תרע"ג-1913.
 
יש הטוענים כי רבי שלמה דאנה זצ"ל לא צולם אף פעם בחייו, תמונה זאת צולמה לאחר מותו.

מקורות: מורשת תונסיה
 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע