Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי שלמה בן גבירול

רבי שלמה בן גבירול

א'

תשרי

אין תאריך פטירה

א'

תשרי

אין תאריך פטירה

רבי שלמה בן גבירול
פטירתו: ד"א תת"ל [יוחסין] או ד"א תתי"ג
 
ר' שלמה בן יהודה (ספרדי) בן גבירול[1], מגדולי החכמים, המדקדקים והמשוררים.
רבו של רש"י [יוחסין].
נולד במאלקה או בקורטבא וגדל בסראגוסא [יוחסין].
חיבר פיוטים ואזהרות, את המאמר 'כתר מלכות', וכן את ספר מידות הנפש, שתורגם ללשון הקודש על ידי רבי יהודה אבן תבון [שם הגדולים].
"נפטר בבאלינסא[2] [=ולנסיא]" [יוחסין], וי"א באוקניא בגליל ספרד, והוא בן כשלשים ושתים שנה. [לטענת אלחריזי נפטר בן 29 שנה].
 
אמרותיו
'כתר מלכות' הוא שיר שחיבר בסוף ימיו. השיר עוסק בשבחו של הקב"ה, ובסוף השיר מבקש המחבר מהקב"ה שיעורר אותו לבוא לארץ ישראל:
א

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע