Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי ניסים שלמה אלגאזי

רבי ניסים שלמה אלגאזי

י"ט

טבת

ה'תקמ"ב

י"ט

טבת

ה'תקמ"ב

רבי ניסים שלמה אלגאזי, נולד בברוסה, לאביו רבי אברהם.

חייו:
בבחרותו הלך ללמוד בעיר גליפולי שבטורקיה אצל רבי יוסף ששון ורבי מאיר די בוטון.

ארץ ישראל:
בגיל עשרים וחמש לערך עלה רבנו לארץ ישראל וגר בירושלים, אחד עשר שנים לאחר בואו לירושלים הוצרך רבנו לגלות לעיר איזמיר שבטורקיה לשם הדפסת ספריו, במשך זמן שהותו שם מינוהו בני הקהילה לרב ואב"ד איזמיר וסביבותיה.

קנאת ה':
רבנו היה מן המעטים שלחמו בשבתאי צבי שר"י ללא מורא ואף הריץ איגרות לכל קהילות טורקיה, בהן הוקיע את השבתאים, אך מלחמה זו הביאה עליו רדיפות מצד השבתאים עד שנאלץ לעזוב את איזמיר.
בשנת ה'ת"ל חזר רבנו לירושלים, שם נמנה בין חכמי ישיבת בית יעקב מיסודו של רבי יעקב חאגיז'.
בשנת ה'תל"ג התמנה רבנו לאב"ד בירושלים.

פטירתו:
בי"ט טבת ה'תקמ"ב נפטר רבנו ונשמתו עלתה בסערה השמיימה. מנוחתו כבוד בהר הזיתים.

מספריו:
גופי הלכות
זהב שבא
יבין שמועה
אהבת עולם
הליכות אלי
לכם סתרים
ועוד'

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע