Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי נחמן מטשערין

רבי נחמן מטשערין

י"ג

אדר

ה-תרנ"ד

י"ג

אדר

ה-תרנ"ד

ר' נחמן גולדשטיין [מטשערין], הרב מטשעהרין (מועד הולדתו אינו ידוע; נפטר בתרנ"ד).


נודע בכינוי החיבה "דער טשערינר רב".


ר' נחמן היה בנו של ר' צבי אריה מברסלב. אבי אביו, ר' אהרן, היה רבה של ברסלב בימי רבינו. רבינו כה העריץ את תלמידו ר' אהרן עד שאמר שהוא השתמש בזכות אבותיו להביא לברסלב את ר' אהרן

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע