Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי מרדכי מאוסטילה

רבי מרדכי מאוסטילה

ז'

אלול

ה'תרל"ז

ז'

אלול

ה'תרל"ז

רבי מרדכי מאוסטילה, נולד לאביו רבי יוסף קצינלנבויגן מאוסטילה בן רבי מרדכי מנשכיז, ולאמו בת רבי יהודה מאיר משפיטובקא בן רבי פנחס מקוריץ.

מילדיו:
רבי אברהם יהושע אב"ד טלוסט

פטירתו:
בשנת ה'תרל"ו ז' לחודש אלול נפטר רבנו ונשמתו עלתה בסערה השמיימה.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע