Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי לוי יצחק מסטפין

רבי לוי יצחק מסטפין

י"ד

טבת

ה'תרל"ד

י"ד

טבת

ה'תרל"ד

רבי לוי יצחק מסטפין, נולד לאביו רבי יוסף קצינלנבויגן מאוסטילה בן רבי מרדכי מנשכיז, ולאמו בת רבי יהודה מאיר משפיטובקא בן רבי פנחס מקוריץ.

נישואיו:
רבנו נשא לאשה את בתו של רבי ישראל דב מסטפין ואף היה ממשיך דרכו.

רבנותו:
מאות חסידים היו לרבנו, בעיקר בסביבות סטפין, כולם אהבו וההעריצו אותו, רבים באו אליו לבקשת עצה וברכה

פטירתו:
בשנת ה'תרל"ד י"ד לחודש טבת נפטר רבנו ונשמתו עלתה בסערה השמיימה

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע