Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי יחיאל מיכל מברזנא

רבי יחיאל מיכל מברזנא

י"ב

אלול

ה'תש"ב

י"ב

אלול

ה'תש"ב

רבי יחיאל מיכל מברזנא, נולד לאביו רבי יצחק האדמו"ר מברזנא.

נישואיו:
רבנו נשא לאשה את בתו של האדמו"ר מראדום.

רבנותו:
רבנו זכה ועלה לארץ ישראל שם ישב מספר שנים ועסק בתורה, בשנת ה'תרפ"ט נקרא רבנו לחזור לעיר ברזנא ולמלאות את מקום אביו, רבנו הוכתר כאדמו"ר בברזנא וקרלין

פטירתו:
י"ב אלול התש"'ב נרצח רבנו על ידי הנאצים ימ"ש ונשמתו עלתה בסערה השמיימה.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע