Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי דון יצחק אברבנאל

רבי דון יצחק אברבנאל

י'

אב

ה-ת

י'

אב

ה-ת

לא ידוע שנת פטירתו המדויקת


מחבר ספר "אברבנאל על התורה"

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע