Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי אלכסנדר סנדר מקמארנא

רבי אלכסנדר סנדר מקמארנא

כ"א

אב

ה'תקע"ח

כ"א

אב

ה'תקע"ח

רבי אלכסנדר סנדר מקאמרנא, נולד לאביו רבי יצחק אייזיק מכפר ספרין.

היה תלמידו של החוזה מלובלין, ומייסדה של שושלת חסידות קאמרנא.

נפטר ונקבר בעיר איהל שבהונגריה.
רבי משה טייטלבוים בעל הישמח משה בחר להקבר לידו.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע