Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מרת פיגא בת אדל בת הבעש"ט

מרת פיגא בת אדל בת הבעש"ט

י"ט

אדר

י"ט

אדר

מרת פייגא אשת רבי שמחה בנו של רבי נחמן מהורודנקא (הטמון בטבריה) מגדולי תלמידי הבעל שם טוב זיע"א
מרת פיגא הייתה ביתה של אדל בת הבעש"ט הקדוש, ואמו של רבי נחמן מברסלב.
אחיה היו קוראים לה "פיגא הנביאה".

ילדיהם:
רבי יחיאל
רבי ישראל המכונה 'ישראל מת'
רבי נחמן מברסלב זיע"א

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע