Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הרב רפאל עמנואל חי ריקי

הרב רפאל עמנואל חי ריקי

א'

אדר

התק'ג

א'

אדר

התק'ג

הרב רפאל עמנואל חי ריקי (רייסי ט"ו בתמוז ה'תמ"ח  פרארה – א' באדר ה'תק"ג) היה רב מקובל ופייטן איטלקי.

נולד לאברהם ומרים, ובעודו תינוק עברה משפחתו לרוויגו, עיר מולדת אמו. בגיל שש התייתם מאביו, ודודו אחי אמו הרב ידידיה רבינו פרנס את המשפחה וגידל את הילדים. כשהיה בן 19 נפטר דודו, ומאז, כדי להתפרנס, החל לנדוד על מנת להתפרנס ממלאכת המלמדות. בנדודיו עבר בגוריציה ופירנצה ושם נשא את אשתו מרים, משם עבר לונציה, גם שם התפרנס כמלמד עד שחלה ותלמידיו התפזרו. אחר כך נקרא לטריאסט לשמש שם כמלמד, ושם כתב את חיבורו הראשון מעשה חושב על מלאכת המשכן.כשהיה בן שלושים עלה לארץ ישראל והתיישב בצפת, בה למד את חכמת הקבלה ועסק בכתבי האר"י. לאחר כשנתיים עזב את צפת עקב מגפה שפרצה בגליל העליון ויצא לחוץ לארץ. על הספינה בה נסע התנפלו שודדים ושבו אותו עם משפחתו. לאחר ארבעים יום נפדה ובא לאיטליה, לעיר ליוורנו. בתקופה זו חיבר את חיבורו העיקרי "משנת חסידים". משם נתבקש לכהן כרב בפירנצה. לאחר ארבע שנים חזר לליוורנו כדי לעסוק בהדפסת ספריו. לאחר מכן יצא למכור את ספריו בערים המרכזיות באותה תקופה: איזמיר, סלוניקי, קושטא, אמסטרדם ולונדון.באחרית ימיו החליט לחזור לארץ ישראל, בדרך התעכב כשנתיים בארם צובא, שם סחר בסחורות ששלחו לו מליוורנו. לאחר שצבר די בשביל פרנסתו, עלה לארץ ישראל והשתכן בירושלים.

חיבוריו :

מעשה חושב – על מלאכת המשכן
חושב מחשבות – חידושים על תנ"ך וש"ס בדרך אגדה
הון עשיר – על המשנה
משנת חסידים – סידור וביאור כל ענייני הקבלה שבכתבי האר"י
מקוה טהרה – חישוב נפח המים למקוה טהרה והדינים הקשורים בו
תפילין דמארי עלמא – על הנחת תפילין בחול המועד
חזה ציון – פירוש על תהלים
אדרת אליהו – על הש"ס, וכמה עניינים.
אלקים מושיב יחידים ביתה – כתב חידה.
הן היא כמת דולק בתוך המים – כתב חידה.
דרך המלך – פירוש על מסכת עולם קטן.
יושר לבב – קבלה.
מפתח העולמות עם פירוש מגיד משנה – קבלה.
קרית ארבע

 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע