Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אלקנה אבי שמואל הנביא

אלקנה אבי שמואל הנביא

א'

תשרי

א'

תשרי

הנביא אלקנה, אביו של שמואל הנביא, היה מגדולי הדור שבסוף תקופת השופטים. הוא כונה 'אפרתי', כלומר – אדם חשוב [שמואל א, א ורש"י שם]. ויבוא איש אלקים אל עלי [שמואל א, ב] זה אלקנה [רש"י שם וילקוט].
מצאצאי אביאסף בן קרח משבט לוי, שחזרו בתשובה ולא נבלעו באדמה.
 
עובדות והנהגות
"אלקנה ואשתו בניו ואחיותיו וכל קרוביו היה מעלה עמו לרגל, ובאים ולנים ברחובה של עיר, והיתה המדינה מרגשת והיו שואלין אותן: להיכן תלכו? ואומרים: לבית ה' שבשילה, שמשם תצא תורה ומצוות, ואתם למה לא תבואו עמנו ונלך יחד? מיד עיניהם משגרות דמעות, אומרים להם: נלך עמכם? ואומרים להם: הן. עד לשנה הבאה חמשה בתים, לשנה אחרת עשרה בתים, עד שהיו כולם עולים. ובדרך שהיה עולה שנה זו לא היה עולה שנה אחרת, עד שהיו כולם עולים. אמר לו הקב"ה: אלקנה, אתה הכרעת את ישראל לכף זכות, וחינכתם במצוות וזכו רבים על ידך – אני אוציא בן ממך שיכריע את ישראל לכף זכות ויחנך אותם במצוות. הא למדת שבשכר אלקנה שמואל" [ילקוט שמעוני שמואל א, עז, וראה תנא דבי אליהו רבה ח].
 
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו בקיומה שבין צפת למירון[1]:
"בזה הדרך הנזכרת, אצל בי"ר אל שי"ך לצד צפון, יש הר אחד גבוה מאד המפסיק בין שני הדרכים הנזכרים. והנה תעלה מן הדרך הזה דרך אמצע ההר ההוא עד למעלה, אצל שטח ההר ההוא, למעלה, בראשו, יש שם סלעים רבים ושם ביניהם עומק אחד, ושם כמו פתח מערה אחת. תרד דרך שם ותמצא שם מקום רחב למטה כמו מערה אחת, ושם קבורים אלקנה אביו של שמואל הנביא[2] ור' בנאה האמורא". [רבי חיים ויטאל]
"קרוב לשם [לקבר ר' יוסי דמן יוקרת] הר גדול ובראשו סלעים רבים וביניהם עמק, שם מערה ובה קבר אלקנה אבי שמואל הנביא וקבר ר' בנאה האמורא". [שערי ירושלים; בשינויים קלים: מבשרת ציון; טוב ירושלים]
 
דרכי גישה
מצומת מירון פונים בכביש 89 לכיוון צפת. אחרי כ-2.7 ק"מ פונה שמאלה דרך עפר [בסמוך לה מבנה שע"ג מערה]. נכנסים בדרך העפר הנזכרת. לאחר כ-780 מטר מגיעים אל ציון אלקנה אבי שמואל הנביא ור' בנאה האמורא.
 
מיקום וזיהוי הקבר
בראש ההר אשר מעל ביר אל-שיך, מזרחית-דרומית לכפר קיומיאה, ישנו אזור של טרשין ובו סלעים רבים. בקצהו המזרחי-דרומי בין הסלעים עומק שבתוכו מערה הנכנסת לתוך הסלע. שם הוא המקום המתואר ע"י ר' חיים ויטאל ובשערי ירושלים, ולא כפי שמצויין כיום בטעות יותר למעלה בין הסלעים, מקום שאין בו עומק בין הסלעים ואינו מקום שניתן לרדת לתוכו.
 

 


[1] אמנם, ישנן עדויות רבות לפיהן נטמן ב'רמה' שבצפון ירושלים, בכפר הנקרא כיום 'נבי סמואל' (סמוך לשמואל הנביא בנו). מהר"מ חאגיז אף כתב שהאר"י סמך את ידו על דעה זו, אך רבי חיים ויטאל כתב בשמו את ההיפך, וכך נקטנו אנו. להלן הדעות שמציינות את קבורתו שם:
"ואחר כך עליתי בהר גבוה… אשר הוא רחוק מירושלים כמו ו' מילין או מעט יותר, והוא הרמה מקום אדוננו שמואל הנביא ע"ה… ובבית ההוא סולם אבנים יורד למטה במערה, עם פתח ג"כ סגור. ולשם בית הכנסת אשר נר תמיד תוקד בו, ולשם קבורת אדונינו שמואל הנביא ע"ה, ואלקנה אביו וחנה אמו ושני בניו". [מכתב מסע לר' משולם בן מנחם מוואלטרה]
"יום ראשון של חנוכה רכבתי לרמה הרחוקה מירושלים שישה מילין… ושם ארמון גדול בנוי בכיפות על קבר שמואל הנביא ע"ה… קרוב לכפר שמואל יש מערה עם מקוה מים… ושמה נקברה היא [חנה] ואישה אלקנה". [רבי משה באסולה]
"ברמה שם קבור שמואל הרמתי ע"ה. שנאמר: ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. ושם קבורים אלקנה אביו וחנה אמו ושני בניו. והוא במערה סגורה, ועל המערה בניינים. ועשו שם צורת קבר, אף על פי שאינו קבור לשם, עשו כן בשביל הישמעאלים". [איגרת יחוס האבות מאלמוני]
"הרמה, שם קבורת שמואל הנביא ואלקנה אביו ואמו חנה והם תחת המערה. והציונים שסמוך למערה דוגמא בעלמא הם". [יחוס הצדיקים]
"ורכבנו על הסוסים ברמה, והוא הר גבוה ותלול, ושם קבורת אדוננו שמואל הנביא… ובצדו הימין אלקנה אביו ע"ה, ובצדו הב' אמו חנה הצדקת". [מסעות שמואל בן דוד מקרים (הקראי)]
"והלכנו למערת אדוננו שמואל הנביא ע"ה אל רמה… והוא קבור שמה עם אביו אלקנה הלוי ועם אמו חנה הצדקת". [מסעות משה בן אליהו הלוי מקרים (הקראי)]
"הרמה קבורים שמואל הנביא ואלקנה אביו וחנה אמו, בתוך כיפה ומערה סגורה". [איגרת מספרת יחסותא דצדיקיא]
"קבר של שמואל הנביא עם אביו אלקנה ואמו חנה נביאה, הם במערה בכפר הנקרא רמה, והוא מהלך כמה שעות מן ירושלים. והייתי במערה זו שני פעמים, והיא מערה בתוך הארץ, ויפה מאוד. בנין של אבנים מסוייד בסיד, והיא גדולה מאוד, וגם הכיפה של אבנים עליה, ובכיפה יש חלון אחד פתוח למעלה, כדי שיאיר היום למערה. אבל יש שם בית גדול וגבוה מאוד על המערה, דהיינו שהמערה היא בתוך החדר הגדול הזה, והפתח של זאת המערה היא למערבה של המערה. וקבר של שמואל הנביא הוא בכותל דרומית של המערה, כמנהג קדמונים שהיו עושין את הקבר בכותל. קבר של חנה נביאה וקבר של אלקנה הם בחדר זה שיש בתוך המערה, לפנים ממנו. ובחדר הזה הם שני קברים הנ"ל, והם גם כן בתוך הכותל, קבר אחד בכותל דרומי של החדר, וקבר השני בצפונו של החדר". [מסעות ר' גדליה מסימיאטיץ]
"רמה שם קבורים בתוך מערה שמואל הרמתי ואביו אלקנה ואמו חנה". [ידי משה]
"לעבור דרך אבא גוס, ידיהם גזל וחמס… לחלף אצל כפר כאלקנה… משמאל… היא הרמה… שם הרואה שמואל הנביא במעלת ההר רמון ותאנה, אביו אלקנה ואמו חנה". [יד אהרן]
"רמה, במרחק שתי שעות מירושלים לפאת צפונית מערבית יתנשא הר גבוה, ועליו נמצא קבר שמואל הנביא במערה אחת חקוקה בסלע. ולימין המערה נמצאו קברי אבותיו". [מסעי ישראל – בנימין השני]
[2] בעריכת בנו ר' שמואל ויטאל נוסף: אמר שמואל: גם זה הוא שלא כמו שאומרים העולם שהוא קבור עם בנו שמואל הנביא בעירו ברמתה.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע