Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

קיטוב – קברי צדיקים

בשנת תשנ"ז, אותר ושופץ קברו של הרב הקדוש רבי משה קיטובער זצ"ל, והרה"ק רבי חיים געלערנטר, מחבר הספר "עונג חיים לשבת".

בשנת תשנ"ז, אותר ושופץ קברו של הרב הקדוש רבי משה קיטובער זצ"ל, והרה"ק רבי חיים געלערנטר, מחבר הספר "עונג חיים לשבת".

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע