Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

סטניסלב: אנדרטה תציין את בית החיים

לאחר מאמצים רבים ולאחר עיכובים שנמשכו זמן רב מאוד, העמידה האגודה לאחרונה מצבה לציון בית החיים העתיק בעיר סטניסלב, שהייתה עיר ואם בישראל עד שעלה עליה הכורת בשנות השואה האיומה.

לאחר מאמצים רבים ולאחר עיכובים שנמשכו זמן רב מאוד, העמידה האגודה לאחרונה מצבה לציון בית החיים העתיק בעיר סטניסלב (מערב אוקראינה. נקראת כיום: איבנו-פרנקיבסק), שהייתה עיר ואם בישראל עד שעלה עליה הכורת בשנות השואה האיומה.

 

העיר נקראה (עד שנת תשכ"ב) 'סטניסלב' (סטניסלבוב, בפי הפולנים), על שם אביו של מייסד העיר, הגרף אנדריי פוטוצקי. עם יסודה של העיר, הזמין הגרף את היהודים להתיישב בה. בשנת תקל"ב, לאחר חלוקת פולין הראשונה, עברה העיר לשלטון האימפריה האוסטרו-הונגרית ולאחר מלחמת העולם הראשונה עברה לשלטון פולין, עד לתחילת מלחמת העולם השניה, אז הפכה להיות חלק מאוקראינה המערבית.

 

בעיר, שהוקמה לפני כ-350 שנה, שני בתי קברות. בבית הקברות העתיק, בו הוקמה המצבה, טמונים בין היתר רבני העיר, גדולי ישראל זיע"א, וביניהם הרה"ק רבי אריה לייביש אוירבך תלמיד הבעש"ט, רבו ודודו של בעל ה"מאיר נתיבים" ואביו של הרה"ק רבי דוד צבי "הגדול" אוירבך (חותנו של הרה"ק רבי נתן מברסלב); הרה"ק רבי אריה לייביש הורוויץ, בעמ"ח 'פני אריה' ועוד מגדולי ישראל זיע"א.

 

במשך זמן רב מאוד ביקשה האגודה להקים מצבה על בית הקברות, שכבתי קברות רבים במזרח אירופה, נעקרו ממנו כל מצבותיו וכמעט ולא נותר זכר להיותו בית קברות. הקמת המצבה התעכבה בשל קשיים בירוקרטיים ואחרים, אולם, כאמור, בחסד ה'/ הוקמה לבסוף המצבה.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע