Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

נמצא ציון קדשו של הרה"ק רבי שבתי מרשקוב זי"ע בבית החיים העתיק ברשקוב במולדובה

תגלית היסטורית ומטלטלת עם חשיפת מצבת תלמיד הבעש"ט הק': קרוב ל-280 שנה מאז הסתלקותו בשנת תק"ה, התגלתה עתה המצבה הקדושה לאחר שהותרה הגישה לשטח בית הקברות שעבר גם ניקיון יסודי ע"י הקהילה היהודית בקישינב | התרגשות ושמחה בריכוזי החסידות בעולם היהודי לאור הבשורה המפתיעה

תגלית היסטורית ומטלטלת עם חשיפת מצבת תלמיד הבעש"ט הק':

בשורה מפתיעה ומשמחת בעולם התורה והחסידות: אחרי למעלה מ-270 שנה מאז הסתלקותו של תלמיד הבעש"ט הק', הרה"ק רבי שבתי מרשקוב זי"ע, התגלתה מצבת קדשו בבית החיים העתיק בעיירה רשקוב השוכנת במחוז טרנסניסטריה שבמולדובה, על ידי יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א, הודות לסיועו הרב של הרה"ג ר' פנחס זלצמן שליט"א רבה הראשי של מולדובה, ודבר התגלית מעורר הדים רבים בכל העולם היהודי בהתרגשות ובשמחה.

רבי שבתי מרשקוב היה מגדולי מהקובלים בדורו של הבעש"ט הק' ושימש לפרנסתו כסופר סת"ם. שמו התפרסם בשל סידור שערך וסידר על פי כוונות האר"י: סידור רבי שבתי מרשקוב. בסידור נדפס במהדורות רבות ואדמו"רים רבים נהגו להשתמש בו בתפילות היום יום, בפרט במעמדי קודש כמו תקיעת שופר בראש השנה ונענועים בחג הסוכות. סידור זה מוזכר רבות בספרי חסידות ונחשב כמקור בר סמכא בנוגע לדעתו של הבעש"ט הק' בנושאים רבים. בסידור מופיעים חידושים בקבלה ששמע מחבר הספר מפי הבעש"ט הק' בעצמו.

משך כל השנים היה ידוע כי רבי שבתי הסתלק ונטמן בבית הקברות ברשקוב, אולם בצוק העתים וברבות השנים לא היה נודע מקום קבורתו לאיש. בנוסף לכך יש לציין, כי משך עשרות שנים לא היתה גישה לבית הקברות היות והוא שכן בקרבת מקום לאחסון פצצות גרעין מתקופת מלחמת העולם השנייה, והכניסה לכל האזור נאסרה על ידי השלטונות.

בתקופה האחרונה פעל הרה"ג ר' פנחס זלצמן שליט"א יחד עם בני הקהילה היהודית ברשקוב והסביבה, לניקוי יסודי של כל שטח בית הקברות על ידי ניכוש הצמחייה הגבוהה שהקיפה את כל המתחם, לצד גיזום העצים שצמחו פרא בכל האזור והסתירו את המצבות הרבות הפזורות על פני השטח, ולמרבה הצער רוב הקברים שבורים ובלתי קריאים, כך שנדרשת כאן עבודה יסודית ומקצועית של העמדת המצבות וסידורן כראוי, בע"ה.

הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים': "משך שנים ידעתי שאני צריך לחפש את המצבה הקדושה של רבי שבתי מרשקוב, מגדולי תלמידי הבעש"ט הק', אולם כאמור לא היתה גישה מסודרת לשטח בית הקברות. לאחרונה, בזכות הפעילות המקצועית של ידידי הרב זלצמן לניקוי וסידור בית העלמין, לצד סידורי הגישה הנאותים למקום הקדוש, יכולתי לעבור מצבה אחר מצבה ביסודיות רבה, עד שבסייעתא דשמיא הגעתי אל המצבה הזו עם הכיתוב העתיק המעיד על הגוף הקודש הטמון תחתיה כבר כמעט 280 שנה".

 

על פי הכיתוב שעל גבי המצבה, נראה בבירור שתאריך הסתלקותו של רבי שבתי מרשקוב הוא ביום כ"א סיון תק"ה. יש לציין שבמקומות אחרים הובאו תאריכים אחרים המציינים את יום הסתלקותו, אולם הכיתוב על המצבה מוכיח יותר מכל את התאריך המדויק, אותו יש לציין כיום ההילולא של הצדיק, זי"ע.

עוד מציין ר' ישראל מאיר: "במהלך החיפושים נתקלתי בשתי מצבות חשובות של רבני המקום וניקינו אותם בכבוד הראוי, וברצוננו בע"ה להמשיך לפעול בכל שטח בית הקברות, להעמיד מצבות שבורות ולתקן את הנוסחאות הכתובים עליהן, כראוי וכנכון".

הרה"ג ר' פנחס זלצמן שליט"א רבה של מולדובה: "יום שמחה גדולה הוא לנו ולכל בית ישראל עם גילוי המצבה הקדושה של רבי שבתי מרשקוב, אחרי מאות שנים שלא היה ידוע היכן מקום קבורתו של צדיק וקדוש זה. תודתי העמוקה נתונה בזאת לידידי הרב ישראל מאיר גבאי שהשקיע מאמצים רבים לאיתור המצבה, וכן לקהילה היהודית בקישינב והסביבה שטרחו ועשו כאן עבודת קודש לנקות את בית העלמין מכל העצים והצמחייה, וכך אפשרו לר' ישראל מאיר גבאי להגיע אל המקום ולמצוא את המצבה המיוחלת".

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע