Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ניעז'ין | שופץ מחדש קברו של האדמו"ר האמצעי

שופץ והורחב האוהל שעל קברו של האדמו"ר רבי דב בער מליובאוויטש "אדמו"ר האמצעי" זיע"א

לפני כ-שמונה שנים איתרה והקימה אגודת אהלי צדיקים – גדר אבות בראשות הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א את האוהל החדש שעל קברו של האדמו"ר רבי דב בער מליובאויטש
במהלך השנים התגלו ליקויים שונים באוהל דבר שהצריך את שיפוץ האוהל.

בנוסף לזאת מנהג חסידי חב"ד לחלוץ נעליים בחדר הכניסה של האוהל לפני ההשתטחות על הציון, מקום הכניסה היה קטן דבר שהקשה על החסידים הרבים העולים לניעז′ין לפקוד את ציונו של האדמו"ר רבי דב בער זיע"א לקיים את המנהג.

במהלך החודשים האחרונים שיפצה האגודה את האוהל מחדש והרחיבה את חדר הכניסה לרווחת העולים להשתטח על הציון הקדוש בניעז′ין.

בבית העלמין בניעז′ין טמון גם הרה"ח רבי שלמה מנחם מנדל חן הי"ד מחסידי חב"ד החשובים שנרצח בפרעות בחודש אלול תרע"ט שמקום קברו שופץ וסומן מחדש על ידי פעילי האגודה.

כמו כן יש לציין כי לפני כ-שלוש שנים בנתה האגודה את מבנה ההכנסת אורחים בניעז′ין המכיל חדר קפה ותה וחדרי נוחיות הפתוחים לציבור הרחב בכל ימות השנה.

לתרומות:

להחזקת הכנסת האורחים
  

להחזקת הנר תמיד בציון הק′

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע