Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מתחברים לתורת החסידות

במלאת 250 שנה לפטירת רבי ישראל בעל שם טוב יוזמת 'אגודת אהלי צדיקים' כתיבת ספר תורה מיוחד שיוכנס לביהמ"ד העתיק של הבעש"ט במזיבוז לקראת היארצייט ה-250 שיחול בחג השבועות ה'תש"ע

השנה, ימלאו 250 שנה לפטירתו של מייסד החסידות, רבי ישראל בעל שם טוב. ביוזמת 'אגודת אוהלי צדיקים', לרגל ח"י אלול יום הולדת הבעל שם טוב, החל סופר סת"ם ירא שמים בכתיבת ספר תורה מיוחד "ספר התורה של הבעל שם טוב", שיוכנס בעזרת ה' לבית מדרשו במז'יבוז' שבאוקראינה בחג השבועות השנה.

 

'אגודת אוהלי צדיקים', עוסקת כל השנה בשימור בתי קברות יהודיים וקברי צדיקים ברחבי העולם, ובמעקב אחרי הטיפול הנאות באתרי הקודש בניכר. אחת מהפעילויות הגדולות של 'אוהלי צדיקים' היה שחזור בית הכנסת העתיק של מייסד החסידות הבעש"ט הקדוש והקמת אהל מפואר על קברו, כולל הכנסת אורחים לטובת המוני הבאים מדי שנה לפקוד את קבר הצדיק, ונהנים מאשל מלא וסיוע רב מפעילי האגודה במקום.

 

ב"ספר התורה של הבעש"ט", שיוכנס ברוב פאר לבית הכנסת בערב חג השבועות, אז יקראו בו בפעם הראשונה ומאז יקראו בו במהלך כל השנה המבקרים העולים לתפילה בציון הבעש"ט הקדוש במז'יבוז'.

 

ההשתתפות בכתיבת ספר התורה המיוחד תהיה פתוחה לכל, וכל המעוניין יוכל לבחור אות בספר התורה ולרכוש אותו. בכך יהא שותף בכתיבת ספר התורה ויקיים את מצוות כתיבת ספר תורה כהלכתה.

 

רכישת אות בספר התורה של הבעל שם טוב כרוכה בתרומה שתוקדש להמשך מאמציה -של האגודה למען קברי הצדיקים באוקראינה בכלל, ובעירו של הבעל שם טוב – מז'יבוז', בפרט.

 

"החסידות מלמדת אותנו את החשיבות של אחדות ואהבת ישראל", מסביר הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר 'אגודת אהלי צדיקים', "ולכן אין דבר יותר מתאים מלהתאחד סביב כתיבת ספר תורה של הבעל שם טוב. אני בטוח שרבים ישתתפו עימנו בכתיבת ספר התורה". עוד הוסיף גבאי: "זו הזדמנות נדירה לזכות גם במצוות כתיבת ספר תורה וגם בזכות הבעש"ט שספר התורה הזה נכתב לכבודו ולמען שימוש בבית מדרשו באורח קבע".

 

לרכישת אותיות: www.torah250.com

 

 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע