Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מז'בוז': תקציר ידיעות

במז'בוז' שבאוקראינה הסתיימה בניית השלד לחדר האוכל הנוסף בבית הכנסת אורחים המרכזי; גם חדר הכביסה שופץ; וכמדי שנה עברו שני בתי הקברות בעיירה נקיון יסודי.

 


במז'בוז' שבאוקראינה הסתיימה לאחרונה בנייתו של שלד חדר אוכל נוסף שהולך ונבנה מעל לחדר האוכל הקיים בבית הכנסת אורחים המרכזי בקרית הבעל שם טוב במקום. חדר האוכל נבנה על מנת לענות על הביקוש ההולך וגדל לקיום כנסים, הרצאות וסמינריונים בציון הבעל שם טוב.


 


בנית שלד חדר האוכל הסתיימה, כאמור, וכעת מחפשת האגודה תורמים לסיום פנים חדר האוכל. המטרה היא לסיים את בניית חדר האוכל עוד טרם הקיץ, על מנת שיוכל לענות על הביקוש הגובר בקיץ, כאמור.


 


*


 


משך זמן רב הורגש צורך בחדר כביסה, שיתן מענה לצרכי קרית הבעל שם טוב, לחדרי הלינה ולשאר צרכי הקריה.


לאחרונה הושלמה בניתו של חדר כביסה בבנין, שאמור לתת מענה לבעיה זו.


 


*


 


כמדי שנה, עברו שני בתי העלמין במז'בוז', הישן, בו טמון אור ישראל הבעל שם טוב זיע"א, והחדש, המרוחק מעט, נקיון יסודי על ידי האגודה, הדואגת לנקיון בתי הקברות ולשמירתם.


נקיון יסודי בבתי קברות אלו

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע