Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מגדל מים חדש במז'בוז'

קרית הבעל שם טוב במז'בוז' אינה מחוברת למערכת המים הכפרית, שאינה יכולה לספק את צרכיה, כי אם שואבת מים מקידוח ישיר, במאצעות מגדל מים, שקרס בחורף האחרון. כעת בונים מאגר חדש, בעלות של 50,000 דולר שאמור לספק מים לקריה כולה.

ל"קרית הבעל שם טוב" במז'בוז' היתה מאז ומתמיד מערכת מים נפרדת מהמערכת הכפרית המשמשת את תושבי מז'בוז' כולה, משום היותה איטית מדי ובעל לחץ מים נמוך מאוד. בשל כך, נשכרה חברה לבצע קידוח להשגת מקור מים עצמאי, משאבות נרכשו ומגדל מים גבוה הוקם על מנת לספק את צרכי הקריה.


 


אלא, שבחורף האחרון, בשל הצטברות שלג, קרס המגדל, העמוד שתמך בו התעקם ונשבר והספקת המים לקריה נתקלה במכשול בלתי צפוי.


 


על מנת לפתור את הבעיה, ולמנוע את הישנותה, הולך ונבנה כעת מאגר מים אחר, שאינו מבוסס על מגדל כי אם על 6 דודים, שעלות כל אחד מהם כ-3,000 דולר, ומשאבות חזקות יותר, שעלות כל אחת מהן למעלה מ-1000 דולר; והמים יסוננו באמצעות פילטרים על מנת שיהיו ראוים לשתיה ולשימוש..


 


המאגר החדש נבנה עם בידוד והוא אף יחומם בחורף באמצעות תנורים יעודיים על מנת למנוע קפיאת או קירור מופרז של המים.


 


כאמור, עלות בנית המאגר, הדודים, המשאבות והצנרת וכולי, עומדת על כחמישים אלף דולרים ועדיין לא נמצאו לו תורמים.


 


לתרומה, לחץ כאן


 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע