Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מאות לוולדניק ולהאדיטש

החל מאמש, יוצאים מאות אנשים לאוקראינה, להשתטח על ציונו של הרה"ק בעל "שארית ישראל" מוולדניק, שיום ההילולא שלו חל ביום חמישי, כ"א טבת ובהאדיטש, על ציונו של הרה"ק אדה"ז מחב"ד, בעל התניא, שיום ההילולא שלו חל ביום ראשון, כ"ד טבת.

החל מאמש, יוצאים מאות אנשים לאוקראינה, להשתטח על ציונו של הרה"ק בעל "שארית ישראל" מוולדניק, שיום ההילולא שלו חל ביום חמישי, כ"א טבת ובהאדיטש, על ציונו של הרה"ק אדה"ז מחב"ד, בעל התניא, שיום ההילולא שלו חל ביום ראשון, כ"ד טבת.


 


חלק גדול מהעולים יעשו את השבת שבין ימי ההילולא בציונו של הבעל שם טוב הקדוש במז'בוז', בהכנסת אורחים של האגודה.


 


אגודת אהלי צדיקים פעילה הן בוולדניק, שם היא שיפצה ומחזיקה את הציון, הקימה היכל כהנים והכנסת אורחים וגידרה את כל שטח בית הקברות, והן בהאדיטש, שם מקימה האגודה הכנסת אורחים (יחד עם הרב מרדכי הלפרין והרבנים מנדל ומשה דויטש)


 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע