Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

לבוב, אוקראינה: הקמת מציבה

לאחר 18 שנים של מאבקים הקימה האגודה מציבה לציון בית הקברות היהודי העתיק בלבוב | בו טמונים גדולי עולם

לפני כ-18 שנה הגיע ללבוב יו"ר אגודת אהלי צדיקים הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א בכדי לבדוק מה עלה בגורל בתי הקברות היהודים בעיר, ואז התבררה האמת האיומה שבית הקברות העתיק בו קבורים גדולי עולם (בניהם נמנים הרב דוד בן שמואל בעל הט"ז רבה של העיר, הרב יעקב משולם הורנשטיין בעל ישועות יעקב, הרב מרדכי זאב הלוי בעל מפרשי הים, הרב צבי הירש אשכנזי בעל שאלות ותשובות חכם צבי זיע"א ועוד..) נהרס עד היסוד והמקום משמש לשוק עירוני.

 

מספר הרב ישראל מאיר גבאי: "כבר לפני 18 שנה ניסיתי לעשות משהו במקום, אמרו לי אין לך סיכוי לעשות כלום! צריך להילחם נגדם להוציא את כל השוק מהמקום, כבר עשו משפטים נגדם שנים רבות, שום דבר לא השתנה אלא ההפך נהיה יותר ויותר גרוע, חשבתי לעצמי אולי בחלק שהשוק לא גנב עדיין נקים מצבה לציון בית הקברות ולאט לאט האור ידחה את החושך.

עבדתי בכיוון הזה דרך כל מיני אירגונים ועסקנים יהודים ומקומיים שום דבר לא עזר! במהלך העבודה סיפר לי הרב על קבר האחים הגדול בלבוב שקבורים שמה 60,000 יהודים ובינהם האדמור מבובוב הקודם שגם קבור שם במקום, שצריך להקים שם מצבה אמרתי לו אני לוקח את זה על עצמי.

פניתי לקבלן שעבד אצלי בעבר במזיבוז, שבאותה תקופה עבד באיזור לבוב והוא עשה לי את המצבה של הקבר אחים, מצוה גוררת מצוה, אותו קבלן הביא לי עורך דין מקומי שיטפל בבעיה של הבה"ק העתיק.

לאחר פעילות משפטית מאומצת של כמה שנים, ועלויות רבות, עם אין ספור מניעות מבית ומחוץ,בזכות העזרה הרבה של האדמור מקרלין סטולין שליט"א והשליח המסור שלו רבה של העיר לבוב הרב בולד שליט"א זכיתי לגמור את העבודה עם כל האישורים הנילווים.

ב"ה עכשיו נותנים לנו כבר רשיון לעשות גדר על כל החלקה, כמו כן החזירו הרשויות שברי מצבות לבית הקברות, תקוותינו איתנה שנזכה בקרוב להשלים את המלאכה ולהוציא את השוק מהמקום ולהחזיר למקום את הכבוד הראוי לו".

בימים אלו השלימה האגודה את בניית המצבה לציון בית הקברות העתיק בלבוב ולציון גדולי הדורות שחיו ופעלו בעיר.

 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע