Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הקמת מצבה בחמלניצקי

בבית הקברות העתיק בחמלניצקי, שנקראה לפני שנים "פרוסקורוב", התקיים בשבוע שעבר טקס הקמת מצבה, המציינת את בית הקברות, שנהרס רובו במשך השנים וכיום עומדים על חלקו בנין משרדים וגם חלקו האחר שומם ממצבות…

בשלג כבד התקיימה בשבוע שעבר בבית הקברות העתיק בחמלניצקי, שנקראה לפני שנים "פרוסקורוב", טקס הקמת מצבה, המציינת את בית הקברות, שנהרס רובו במשך השנים וכיום עומדים על חלקו בנין משרדים וגם חלקו האחר שומם ממצבות…


 


בטקס הקמת המצבה, שהוקמה על ידי אגודת אהלי צדיקים, השתתפו גם זקני הקהילה היהודית בעיר, בראשות "ראש הקהל" בעיר שאף נאם בפניהם.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע