Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הצלחה לאוהל השיעורים

הצלחה עצומה ל"אוהל השיעורים" שהקימה האגודה באומן על מנת להנחיל ידע יהודי לאותם שאומן היא להם הפגישה הראשונה עם התורה ומצוותיה. מאות רבות השתתפו בשיעורים, שנמסרו על ידי טובי המרצים במשך כל שעות היום ועד לשעות הלילה המאוחרות. (סיכום שנה)

אחד ממרכזי פעילות הכנסת האורחים של האגודה הינו מקום ציון רבי נחמן מברסלב באומן, ותקופת הפעילות הגדולה ביותר היא כמובן ימי ראש השנה, אז עולים אומנה רבבות יהודים, מכל רחבי העולם, על פי ציוויו של רבי נחמן, שציווה לעשות אצלו את ימי ראש השנה במה שמכונה בחסידות ברסלב "הקיבוץ".

 

השנה נוסף למערך פעילות האגודה מפעל חדש: "אוהל השיעורים".

 

במתחם מרווח, סמוך לציון, הוקם אוהל ענק ובו נמסרו שיעורים משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הלילה המאוחרות, והוגש בו גם כיבוד קל ושתיה חמה וקרה.

 

 

מה לנו ולשיעורים?

 

בין רבבות העולים אומנה, ישנם גם יהודים רבים שזהו להם המפגש הראשון עם התורה ומצוותיה, אולם לא היה להם שום מקום בו יוכלו לקבל מידע מעמיק יותר על היהדות. מצב זה יצר מצב בו רבים מבין אותם יהודים נותרו גם אחרי ראש השנה חסרי כל מידע יהודי.

 

את הנסיון הזה להתמודד עם הבעיה, לה אחראי כל יהודי מכח ערבותו, הציע הרב עופר גיסין, חסיד ברסלב בעל נסיון רב מאוד בקירוב רחוקים, המקדיש לכך את זמנו מזה שנים ארוכות. על כן, למרות שיש בכך משום חריגה, כביכול, מתחום פעילותה, החליטה האגודה לקחת את העול והאחריות על כתפיה.

 

מערך השיעורים הוקם יחד עם ארגון לב הדברים שבראשות הרב ארז משה דורון.

 

יש לציין כי באומן ישנו מערך שיעורים ענק, בבית הכנסת הגדול, ה"קלויז", במשך כל ימי הקיבוץ, ומשתתפים בו אלפי אנשים מדי יום, אולם השיעורים בו אינם מיועדים למי שאין להם ידע קודם ביהדות.

 

מערך השיעורים באוהל השיעורים החל מיד עם תחילתה של הרכבת האוירית, ומדי יום השתתפו מאות אנשים – למרות הפרסום המועט, מחוסר תקציב ובגלל ההתארגנות המאוחרת – בשיעורים שנמסרו מפי טובי המרצים.

 

באחד הלילות אף התקיימה במקום "התוועדות" עם הרב אליהו גודלבסקי, בשירי התעוררות ודבקות אל תוך הלילה, ובמוצאי ראש השנה התקיימה במקום הופעה מוזיקלית בהשתתפות אמנים אורחים מהקהל.

 

בימי ראש השנה עצמם, התקיים במקום המנין הספרדי הוותיק ביותר באומן, שמאז תחילתו, מיד עם נפילת מסך הברזל, ועד היום כבר עבר מקומות וגלגולים רבים.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע