Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ההכנות לשבועות בעיצומן

ההכנות לקליטת העולים, שעתידים לעלות בעוד פחות משבועיים, בעיצומן. מטבח חדש הולך ומוקם, צוות הכשרות במטבח יתוגבר ומטבח ההכנסת אורחים יעניק, כאמור, את ארוחות וסעודות החג חינם אין כסף.

ההכנות לקליטת מאות העולים לציון הבעש"ט ביום ההילולא שלו, חג השבועות, בעיצומן.


מזה שנים, הפך חג השבועות מועד עליה לרגל למאות חסידים ואנשי מעשה, העולים לציון הבעש"ט במז'בוז' לשהות שם ביום קבלת התורה יומא דהילולא קדישא של הבעש"ט הק'. דירות "קרית הבעל שם טוב" ודירות השכנים הגוים מלאות עד אפס מקום, ומטבח ההכנסת אורחים מספק ארוחות וסעודות לשוהים חינם אין כסף.


הרב דוד דרלי המוכר גם כדוד בן בתיה, המסייע רבות לאגודה, לקח על עצמו כמידי שנה לממן חלק מהארוחות שיוגשו לבאי ההכנסת אורחים. יו"ר האגודה הרב ישראל מאיר גבאי יצא כבר בימים אלו לעיירה מזיבוז, לדאוג ולתכנן לסיים את השיפוצים הנעשים במקום, לקראת מאות העולים לרגל בחג השבועות.


ההכנות לקליטת העולים, שעתידים לעלות בעוד פחות משבועיים, בעיצומן. מטבח חדש הולך ומוקם, צוות הכשרות במטבח יתוגבר ומטבח ההכנסת אורחים יעניק, כאמור, את ארוחות וסעודות החג חינם אין כסף.


 


עלויות ההכנסת אורחים רבות מאוד ועולות לכדי עשרות אלפי דולרים בשנה. קח לך חלק בהכנסת אורחים ובהענקת סעודות החג למאות העולים לציון הבעל שם טוב הקדוש וזכותו תגן בעדך בע"ה.


 


לחץ כאן לתרומה

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע