Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ברסלב: גידור‚ ניקוי ושמירה

האגודה ניקתה את בית החיים בעיירה בברסלב‚ גידרה אותו והקימה שביל גישה ומדרגות לבית החיים. האגודה גם מתחזקת ומנקה את בית הקברות באופן שוטף ומחזיקה גם הכנסת אורחים ושמירה קבועה במקום.

האגודה ניקתה את בית החיים בעיירה בברסלב, שם טמון רבי נתן מברסלב, גידרה אותו והקימה שביל גישה ומדרגות לבית החיים, ששוכן על הר גבוה וקשה עד בלתי אפשרי היה לעלות אליו לפני כן. האגודה גם מתחזקת ומנקה את בית הקברות באופן שוטף ומחזיקה גם הכנסת אורחים ושמירה קבועה במקום.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע