Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אש תמיד תוקד לא תכבה

יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א במסעות נרחבים על קברי הצדיקים להעלות נר תמיד ולשמר את המקומות הקדושים

יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א במסעות נרחבים על קברי הצדיקים להעלות נר תמיד ולשמר את המקומות הקדושים

בשבועות האחרונים נחשפים המוני העולים להשתטח על קברות הצדיקים ברחבי אוקראינה העשירה במקומות הקדושים לכל בית ישראל, למתקן הייחודי של נר התמיד הבוער לתפארה באוהלי הצדיקים, בו מותקן קנקן גדול עם כמות גדולה של שמן המספיקה לתבערת הנר למשך חודש ימים, כאשר בכל חודש מוסיפים שמן וממלאים את הקנקן שיבער שוב על קבר הצדיק, להעלות נר תמיד, כי נר ד' נשמת אדם.

כולנו מכירים את המנהג של הדלקת נרות נשמה בבתי הקברות ועל קברות הצדיקים. הסיבה להדלקת הנר היא משום שנר מסמל את נשמת האדם, כפי שמבואר בפסוק (משלי כ, כז) "נר ד' נשמת אדם". כמו שהנר משמש להאיר את החושך, כך גם הנשמה מפיצה אור רוחני במחשכי החומר והגשמיות. כשאנו רוצים לגרום טוב לנשמות הצדיקים שיכירו לנו טובה ויושר יליצו בעדנו חיות אש, אנו משתמשים בנר המסמל את האור שכבה בעולם הזה ואת הרצון שלנו שהוא ימשיך להאיר עוד ועוד.

בספרי החסידות מובא בהרחבה כי הדלקת נר תמיד הוא סגולה להצלחה, שעל ידי הדלקת נר לכבוד נשמת צדיק, הדבר מועיל לו בעולמות העליונים והצדיק מחזיק טובה לאותו אדם וממליץ עליו טוב. הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע כותב בספרו 'ספר המידות' (אות נר תמיד סימן א'): "בזכות נר תמיד הדולקים בשמן זית, ניצולין מגזרת שמד", לכן רבים נוהגים להדליק נר תמיד שכזה כסגולה מיוחדת להצלחה וישועה. מלבד זאת, ידוע ומקובל מצדיקים (דוגמת הרה"ק רבי מנחם מענדיל מרימנוב זי"ע) שהבטיחו ישועות רבות לכל מי שידליק נר לזכותם ויאמר את שמם המלא להיפקד בדבר ישועה ורחמים.

בתקופה האחרונה החל יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים', הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א, לכתת את רגליו במסעות ארוכים ונרחבים בקברות הצדיקים, להעלות נר תמיד באוהלי הצדיקים אחת לחודש, כאשר בכך הוא מנצל את ההזדמנות לבקר במקומות הקדושים ולראות שאכן הכל נשמר ונקי כראוי. עלעול קל ביומנו האישי בו מתועדים הנסיעות התכופות, מגלה כי מדובר בלא-פחות מחמישים מקומות אליהם הוא נוסע בקביעות מדי חודש בחודשו, מדליק את הנר וממלא את הקנקן בשמן זית זך, שוב ושוב.

"מדובר ביוזמה אישית שלי מהתקופה האחרונה", מספר הרב ישראל מאיר גבאי, "היות ובתקופת הקורונה ראיתי מקרוב עד כמה היו קברי הצדיקים מוזנחים בהעדר הגעת מתפללים לאורך השנה האחרונה, ואז גמלה בליבי ההחלטה לצאת למסע קבוע בין הקברים הפזורים ברחבי אוקראינה, להדליק נר תמיד לעילוי נשמות הצדיקים – דבר הנחשב לסגולה גדולה וחשובה מאד, ובהיותי במקומות האלו אני גר מסייר בשטח ובודק עם הנכרים המקומיים שאכן המקום משומר ומכובד כנדרש".

הרב ישראל מאיר גבאי מוסיף ומציין, כי מובן מאליו שהמסעות האלו יחד עם ההוצאות של רכישת השמן בכמויות גדולות כאלו גורמות לגירעון משמעותי בקופת אגודת 'אהלי צדיקים', אך עם זאת הוא לא מוכן לוותר על הזכות הגדולה ועל הסגולה העצומה. "מכאן תצא הקריאה לכל מי שלבו חם וער לעשות פעלים לעילוי נשמות הצדיקים והקדושים, להרים נדבת ידו בעין יפה וברוח נדיבה בשותפות של אמת בהדלקת נרות התמיד על קברי הצדיקים, אשר בוודאי יזכו להתברך בכל מילי דמיטב בזכות הצדיקים שיאירו את בתיהם של המתנדבים באור יקרות של שפע ברכת ד', אמן ואמן".

לשותפות עם אגודת 'אהלי צדיקים' בהוצאות המרובות של הדלקת נר התמיד, בטל': 02-5829010 או במייל: info@zadikim.com

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע