Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אותרה והוקמה מצבה על קברו של ראש ישיבת ראדין

לאחר שנים רבות שלא ידעו את מיקום קברו של ראש ישיבת ראדין הגאון רבי ברוך יוסף פייבלזון זצ"ל חתנו של הגאון רבי נפתלי טרופ זצ"ל‚ נמצא המיקום המדויק ומצבה הוקמה על קברו וזאת לאחר פעילות מאומצת של אגודת אהלי צדיקים

לפני מספר חדשים פנה הרב שמואל פייבלזון הי"ו ראש ישיבת צפת אל הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר אגודת אהלי צדיקים – גדר אבות, וסיפר לו כי קברו של אביו רבי ברוך יוסף פייבלזון זצ"ל חתנו וממלא מקומו של רבי נפתלי טרופ זצ"ל ראש ישיבת ראדין, הקבור בראדין שבבלארוס נהרס עם השנים והמיקום המדויק של הקבר לא ידוע, ידוע שהוא נקבר בשורה אחת עם החפץ חיים ועם חמיו אך ברבות הזמן נשכח המיקום המדויק, המצבה המקורית נמצאה והעמידו אותה בשטח בית החיים אך לא על מקום הקבר, אם יש אפשרות לבדוק את הדבר ולנסות למצוא את מיקום הקבר, ולהשיב את המציבה למקומה.

הרב ישראל מאיר גבאי לקח על עצמו את המשימה והחל ליצור קשר עם אנשים יוצאי האיזור, לאחר בדיקה של מפות ותמונות ישנות מבית הקברות ולאחר שאותרו אנשים שזכרו את בית הקברות מהתקופה שלפני המלחמה הוברר בוודאות שרבי ברוך יוסף פייבלזון נטמן על יד חמיו רבי נפתלי טרופ.

בעקבות גילוי מקום הקבר נסע הרב ישראל מאיר גבאי הי"ו בשליחותו של הרב שמואל פייבלזון ראש ישיבת צפת, לראדין שבבלארוס והעמיד את המציבה המקורית במיקום המקורי של הקבר ושיפץ וצבע את הציון מחדש. 

הרב ישראל מאיר גבאי הביע את סיפוקו מהעובדה שזכה לציין ולשקם את מקום קברו של גדול בישראל זה.

 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע