Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אוקראינה: הועמדה מצבה על מקום קבורת הרה"ק רבי צבי הירש מטשורטקוב זי"ע בבית החיים העתיק בטשורטקוב

משך עשרות שנים לא היתה מצבה על מקום קבורתו מפני חלוקת הגרסאות על המקום המדויק | נתונים מאומתים מפי זקני יוצאי טשורטקוב מצביעים כי מקום קבורתו היה סמוך לציון רבי דוד משה מטשורטקוב | המצבה החדשה שוכפלה במדויק בסגנון ובעיצוב של המצבה האורגינלית שנהרסה בצוק העתים

כותב: יוסף מאיר האס

בבית החיים העתיק בעיירה הוותיקה טשורטקוב, היו טמונים מאות רבות של חסידים ואנשי מעשה מתושבי העיירה, ובראשם שני מאורי וצדיקי הדורות, הרה"ק רבי צבי הירש מטשורטקוב זי"ע והרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב זי"ע. משך עשרות רבות של שנים נמשכו חיי הקהילה היהודיים על מי מנוחות בטשורטקוב, עד פרוץ מלחמת העולם השנייה שאז התרוקנה העיירה כליל מתושביה היהודיים שנהרגו על קידוש השם, ומאז הפך בית הקברות היהודי לשטח הפקר בו עושה כל גוי מקומי כאוות נפשו השפלה.

המצבה הראשונה שהונחה ע''י חסידי טשורטקוב על מקום קבורת רבי דוד משה עם הזכרת שמו של רבי צבי הירש שהיה טמון בסמוך

אחרי נפילת מסך הברזל בשלהי שנות ה-תש"מ, הגיע יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א לטשורטקוב השוכנת במחוז טרניפול באוקראינה – וצמודה לשתי העיירות הוסיאטין וקופיטשניץ בהן גם היתה חצר רוז'ינאית לתפארה בתקופות הטובות לכלל ישראל – ונדהם למראה עיניו כשגילה לחרדתו כי כל שטח בית הקברות העתיק בו היו טמונים הצדיקים הנזכרים ועוד מאות יהודים תמימים וישרים, חרוש לגמרי ואין בו כמעט זכר למקום הקדוש שהיה כאן עד לפני עשרות שנים, מלבד מצבות בודדות שנותרו פה ושם לפליטה, כי נעלמו מעיניהם הזדוניות של הרשעים הארורים שהחריבו את השטח כולו.

בנוסף לכך, למרבה הצער אף הוקם בניין גדול של בית חולים מקומי על שטח בית הקברות, ומאז מתנהלים מאבקים רבים נגד הנהלת בית החולים שתשחרר לכל הפחות של חצר בית החולים, שיוכלו להכריז עליו כמקום ציבורי קדוש ליהודים.

מאמצים רבים נעשו באותם ימים לנסות ולאתר את מקום ציון קדשו של הרה"ק רבי משה מטשורטקוב זי"ע, ואכן, בסיועם של כמה מוותיקי חסידי טשורטקוב, הצליחו למצוא את המקום בו היה טמון רבי דוד משה והניח עליה מצבת אבן להנצחת זכרו ושמו הטהור של אותו צדיק וקדוש, שהאיר את העולם כולו בצדקותו וברוממותו.

אותם זקני חסידים ציינו מתוך זכרונם כי הרה"ק רבי צבי הירש מטשורטקוב זי"ע היה גם הוא טמון בקרבת מקום סמוך ונראה לציון רבי דוד משה מטשורטקוב, אבל היות ולא ידעו היכן להניח את המצבה במקום המדויק, נאלצו להסתפק בהזכרת שמו של רבי צבי הירש על המצבה שהונחה על ציון רבי דוד משה, שם נכתב כי על פי העדויות והמקורות רבי צבי הירש נטמן בקרבתו של רבי דוד משה. המצבה שהונחה על ידי חסידי טשורטקוב, שופצה כמה פעמים על ידי אגודת 'אהלי צדיקים' בכלילת יופי.

במשך השנים התקיימו כמה וכמה פעמים מעשי נבלה מצידם של גורמים שונים שחיבלו במצבה הקדושה של הרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב זי"ע, ועקרו אותה ממקומה פעם אחר פעם בביזיון נורא וחמור. אגודת 'אהלי צדיקים' היתה מגיעה למקום בכל תקופה ומחזירה את המצבה למקומה בכבוד הראוי, עד שנרגעו הרוחות ויושרו ההדורים לעת-עתה.

המצבה החדשה שהונחה על מקום קבורתו המשוער של רבי צבי הירש עם תעתיק מדויק של המצבה הראשונה (4) מצבת הרה''ק רבי דוד משה מטשורטקוב זי''ע ששופצה כמה פעמים במהלך השנים (3)

יצוין כי לאחרונה שופצה המצבה על ידי ידידנו הרב הראשי של טשרנוביץ ושליח חב"ד במקום, הרה"ג ר' מנחם מענדל גליצנשטיין שליט"א, ותשואות חן לו על פעילותו הענפה למען כבודם ומנוחתם של צדיקי אמת אלו בגלילות טשרנוביץ, כאשר אוהל יפה ומכובד הוקם על-ידו לתפארה מעל מצבת הרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב זי"ע.

בתקופה האחרונה לאור מחקרים שונים שהגיעו לידיו של הרב ישראל מאיר גבאי, הוחלט על קידומו של פרויקט העמדת מצבה ראויה ומכובדת אשר תנציח בכבוד וביקר את זכרו הטהור של הרה"ק רבי צבי הירש מטשורטקוב זי"ע – אביהם של הגאונים המפורסמים לתהילה: הגה"ק רבי שמעלקא מינקלשבורג זי"ע והגה"ק רבי פנחס מפרנקפורט זי"ע ה'הפלאה', אשר משך שנים רבות לא היתה שום מצבה עם אזכור שמו המקודש בתולדות כלל ישראל.

בהוראת הרב ישראל מאיר גבאי בוצעה מלאכת מחשבת מקצועית ומקיפה בהכנת מצבה מדויקת שתהיה שכפול מופלא של המצבה האורגינלית שהייתה עומדת על ציון קדשו של רבי צבי הירש לפני שנהרסה בידי זדים בצוק העתים. באחד הספרים העתיקים הובאה תמונה ברורה מהמצבה הקודמת ועל-פיה נעשתה המלאכה במקצועיות רבה ובדייקנות מיוחדת, עד שהושלם הפרויקט הנאדר בכלילת יופי והמצבה החדשה הועמדה בסמוך לציון קדשו של רבי דוד משה מטשורטקוב, כפי הגירסא המקובלת מפי כמה מקורות.

חשוב לציין כי יש גרסאות שונות לגבי מיקום מצבתו של רבי צבי הירש בבית העלמין בטשורטקוב, כאשר על-פי אחת הגרסאות הוא היה טמון בצידו האחר של בית הקברות או במקום אחר לגמרי, אולם אגודת 'אהלי צדיקים' פעלה ועשתה כל השנים לפי הנתונים שהגיעו לידיה מפי יוצאי טשורטקוב, כאשר בהמשך אף מתוכנן פרויקט שיפוץ מקיף לכל השטח בו נטמנו הצדיקים הנ"ל, עם ריצוף ראוי וגיזום העצים הגבוהים מסביב, כדי שהמקום המקודש יקבל מראה טוב ונכון כראוי וכיאה.

הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א: "ישנם רבבות צאצאים בכל רחבי העולם המתייחסים להרה"ק רבי צבי הירש מטשורטקוב זי"ע על ידי צאצאיו הגאונים הקדושים ובני המשפחה המורחבת, ולכן זוהי זכייה גדולה מאד עבורנו להעמיד שם ושארית לזכרו של אחד מגדולי הדורות הקודמים, כאשר עכשיו לאחר שהצבנו מצבת אבן מכובדת המהווה תעתיק מדויק למצבה הראשונה, יוכלו המוני הצאצאים לבוא מקרוב ומרחוק, להשתטח על ציון המצוינת ולשפוך שיח ותחנונים לישועת הכלל והפרט".

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע