Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

פנמה | Panama

יהדות פנמה היא אחת הקהילות היהודיות של מרכז אמריקה. בפנמה אחד הריכוזים של היהודים יוצאי סוריה: ה"חלבים"‚ ויהודי דמשק ה"שאמים". הקהילה שומרת מסורת. רובה מצהיר על אכילת מוצרים כשרים‚ כאשר בעיר קיים מרכול גדול למוצרים כשרים בלבד. שלושה בתי כנסת ושלושה בתי ספר קיימים בקהילה. מספר נשואי התערובת‚ בין יהודים ללא-יהודים הוא מועט. כיום חיים בפנמה כ-10‚000 יהודים‚ רובם יוצאי סוריה‚ מיעוטם אשכנזים‚ וכ-1‚000 ישראלים שהגיעו לפנמה במשך השנים. היהודים מאורגנים ב: Consejo Central Comunitario Hebreo de Panama. רוב היהודים גרים בפנמה סיטי אך מספר מועט מהן גם בקולון‚ דוד והאזור לשעבר של ארצות הברית בתחום תעלת פנמה.

פנמה סיטי

קולון

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע