Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
שפיטובקא

שפיטובקא

 

מקורו של ויכוח כך היה:

בעת פטירתו, נקבר רבי פנחס בבית הקברות העתיק של שפיטובקא העומד כיום במרכז העיירה שפיטובקא. רבי פנחס היה מאחרוני הנקברים בו וזמן מועט אחרי פטירתו עברו לטמון את הנפטרים בבית החיים "החדש", שם טמונים גם נכדי רבי פנחס קאריצער.

לפני כ-30 שנה, החליטו השלטונות הקומוניסטיים להחריב את בית הקברות. הם פרסמו צו הריסה והודיעו ברבים כי בית הקברות יהרס בקרוב.

בעקבות הצו, העבירו אנשים רבים את קברות זקניהם ואת רוב המצבות שבבית החיים הישן לבית החיים החדש. ומאז הופיעה בבית הקברות החדש מציבה שעליה כתוב כי כאן הוא קברו של רבי פנחס מקאריץ. נוסח המציבה, היה שונה לחלוטין מהנוסח המקורי שהיה כתוב על מצבתו רבי פנחס.

וכך, לאחר נפילת מסך הברזל, פקדו אנשים שביקשו להשתטח על ציונו של רבי פנחס, את הקבר שבבית הקברות החדש, בעוד זקנים וחשובים טוענים כי לא שם הוא קברו, כי אם בבית הקברות הישן ובעוד כך מעידים גם זקניה היהודים של שפיטובקה, שהצביעו על מיקומו המדויק של קבר רבי נפחס קאריצער בבית החיים העתיק, במרכז העיירה וטענו כי שם שם הוא מקום קבורתו ולא בשום מקום אחר.
 
מכאן, נעבור לעיירה סלאוויטה, שם התגורר יהודי שומר תורה ומצוות ממשפחת ליברזון, ששימש כעין "רב" בלתי רשמי בסלאוויטה וסביבתה בימי האפיהל הקומונסטיים. על אפם ועל חמתם של השלטונות הוא שמר על דתו, שימש כשוחט ומוהל וכו' בכל האזור והוא הוא זה ששם את מצבתו החדשה של רבי פנחס בבית הקברות החדש. הרב ליברזון נפטר לפני כ-15 שנה ובתו עלתה לארץ ולעת זקנותה, לפני כשנה, אושפזה בבית החולים.
 
כאשר שמע הרב ישראל מאיר גבאי, יו"ר אהלי צדיקים, את שמעה של אותה זקנה למשפחת ליברזון וכי אביה העמיד את המצבה החדשה, הוא נסע אליה מיד לבית החולים יחד עם ידיד ומסרטת וידאו, על מנת לשמוע ממנה מה בדיוק קרה שם, והאם אכן הועבר רבי פנחס לבית הקברות החדש.
 
וזה סיפורה: כאשר הוציאו השלטונות צו הריסה לבית הקברות, הזמין אביה – שביקש לפחות לשמר את זכרו של רבי פנחס – מצבה, רשם עליה נוסח האומר ש:פה נטמן רבי פנחס מקוריץ וכו', העמיס את המצבה על עגלה ונסע איתה, ביתו, מספרת הסיפור, בלילה לשפיטובקה, לבית הקברות החדש, שם העמיד את המצבה.
 
"אבא", שאלה אותו ביתו, "מדוע אינך מעביר את הקבר?" "אני מפחד מהשלטונות", ענה לה אביה.
 
וכך, מעבר לכל ספק, התברר כי אכן, רבי פנחס קבור במקום עליו הצביעו זקני העיירה, בבית הקברות העתיק.
 
ומליברזון, לנכדי רבי פנחס, שכאשר שמעו את הספקות על מקום מנוחת סבם הגדול ואת סיפורה של ליברזון, פנו לגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ושאלוהו מה יעשו, ואיך יבררו האם אכן הועבר רבי פנחס לבית הקברות החדש או לא. "תחפרו", הייתה תשובתו של רבי חיים, שאף הורה לפרסם כי הוא זה שהורה לחפור בבית הקברות החדש.
 
הלכו, חפרו ולא מצאו דבר. לא חלל קבר ולא קבר. היתה זו קרקע בתולה שמעולם לא נחפרה ומלבד מצבה לא היה בה דבר.
 
 
אולם, הסיפור אינו מסתיים כאן.
 
מקום הקבורה המדויק, עליו הצביעו כולם בבית הקברות העתיק, עמד כעת במרכז שפיטובקא, בחצרו של גוי פלוני, שסירב בכל תוקף להרשות להקים אוהל בחצרו. כל הנסיונות לשכנעו למכור את השטח או להקים בו אוהל עלו בתוהו.
 
זמן קצר אחר כך נפטר אותו גוי והשטח עבר ליורשיו: שני בניו וביתו, שזמן קצר לאחר מכן קיבלו הצעה למכור את השטח לגורמים מקומיים שחפצו להקים עליו מרכז מסחרי. בחסדי שמים, הסכימו היורשים למכור את השטח לאגודה בסכום גבוה מאוד, הלוואה נלקחה, הכסף הושג – והשטח נקנה.
 
לאחר רכישת השטח נמצאו יסודות האוהל, בדיוק במקום המדובר, ואוהל חדש הולך ונבנה שם, ומאחוריו, בביתו של הבעלים שסירבו למכור את השטח כלל, תוקם הכנסת אורחים למען העולים להשתטח על ציון הרה"ק רבי פנחס מקאריץ, תלמיד הבעל שם טוב, שנפטר בשפיטובקא בי' אלול תקנ"א, בדרכו לארץ ישראל.
כתובת בית הקברות : (2)
NIKRASOVA 2A 
SHEVSHENKA 70

על קברו של רבי פנחס מקוריץ וויכוחים רבים היו, האם קברו הועבר או לא. הסיפור המלא והישועה הגדולה שראתה האגודה עם הטיפול בקברו.


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע