Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
קאמינקא – מירופול (מיראפאל)

קאמינקא – מירופול (מיראפאל)

 
צדיקים הטמונים בו :
רבי אברהם יהושע העשיל נכדו של האוהב ישראל
רבי אלייקים אחיו של רבי צבי הירש מקאמינקא, תלמיד הבעש"ט
רבי ברוך תלמידו של הבעש"ט
רבי יוסף תלמידו של הבעש"ט
רבי יוסף מקאמינקא בנו של רבי יששכר בער, תלמיד הבעש"ט, נפטר: תקנ"ב
רבי ישראל אחיו של רבי צבי הירש מקאמינקא,תלמיד הבעש"ט
רבי מאיר אחיו של רבי צבי הירש מקאמינקא,תלמיד הבעש"ט
רבי מרדכי בנו של רבי יהושע רייציס
רבי צבי הירש מקאמינקא מח"ס שני המאורות, תלמיד הבעש"ט, נפטר: כ"א תמוז תקכ"ט
רבי שמואל אחיו של רבי צבי הירש מקאמינקא,תלמיד הבעש"ט
רבי שמואל קמינקר תלמידו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב
כתובת בית הקברות :
FABRICHNAYA 28

יש כחמישים עיירות באוקראינה בשם קמינקא, אך כפי שהתברר על פי ספרים מהתקופה ההיא כבר לא קיימת עיירת קמינקא ששם נוסדה שושלת זו, העיירה מיראפאל מחולקת לשני חלקים על ידי נהר, חלקה השני נקרא בזמנו קמינקא


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע