Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
מוגילוב פודולסק-מאהלוב

מוגילוב פודולסק-מאהלוב

במלחמת העולם השניה, בשנת 1941 נכבשה העיר על ידי הצבא הגרמני-רומני, וזמן קצר לאחר מכן נערך טבח במהלכו נרצחו אלפי יהודים.
במשך שנות הכיבוש, הפכה העיר למרכז גירוש והגלייה ולמחנה מעבר ליהודים עבור השלטונות הרומנים, שגירשו אליה – וממנה – למעלה מ-55,000 יהודים, שנדחסו בתנאים צפופים כאשר גזירת גירוש תמידית מרחפת עליהם, ורובם אכן גורשו, לטבח, או לעיירות וכפרים בסביבה, תוך שהם זוכים ליחס מזעזע ולהתעללות מתמדת מצד השומרים הרומנים.
ב-1944, כאשר הבינו שלטונות רומניה כי המלחמה תסתיים בהפסד גרמני, ומתוך כך ביקשו ליצור דיאלוג עם בעלות הברית, הם הקלו את הגזירות נגד היהודים, ובמהלך השנה אף אפשרו ל-1844 יהודים שגורשו למוגילב לשוב לביתם ברומניה.
בחודש מרס 1944, שוחררה מוגילב על ידי הצבא האדום, ובמהלך השנה שלאחריה הורשו עוד כ-8,000 יהודים לחזור לביתם שברומניה.
כהיום נשאר שם בית החיים ענקי – חלק מהציונים תועדו בזמנו ע"י אחד הקברנים ר' יעקב דרוקר, וע"י רישומיו ניתן היה למצוא מקום קבורות אנשים.
 

ליותר מידע ניתן למצוע כאן

או כאן

כתובת בית הקברות:
ul. tuhochova 37

ליותר מידע ניתן למצוע כאן

או כאן

במלחמת העולם השניה, בשנת 1941 נכבשה העיר על ידי הצבא הגרמני-רומני, וזמן קצר לאחר מכן נערך טבח במהלכו נרצחו אלפי יהודים.
במשך שנות הכיבוש, הפכה העיר למרכז גירוש והגלייה ולמחנה מעבר ליהודים עבור השלטונות הרומנים, שגירשו אליה

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע