Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אבנית

חורבת יבנית [=בנית] מצויה בסמוך לצפת-הר כנען, על ראש הר גבוה, הר יבנית, הצופה על הגליל העליון.

מסקר ארכיאולוגי שנערך באתר עולה כי המקום נושב בתקופת הברונזה התיכונה (תקופת האבות), הברזל (תקופת בית ראשון), ההלניסטית-רומית (תקופת בית שני), המשנה והתלמוד, ובימי הביניים.
האתר, בשמו היווני, מוזכר על ידי יוסף בן מתתיהו ברשימת המקומות שביצר לקראת פלישת הרומאים לגליל במרד החורבן בסוף תקופת הבית השני, אם כי לא נערך בו קרב.
יבנית אינה נזכרת מפורשות בתלמוד, אך בפיוטים מתקופת הגאונים היא מוזכרת כאחד מישובי משמרות הכהונה – משמרת אמר. בקינה על חורבן משמרות הכהונה בגליל מאת ר' אלעזר הקליר נכתב: "והריקו עלי חרב וחנית, והרביתי צומות ותענית, ומצורת תכנית יצאה (יוונית) [אבנית]"[1]. מכאן שבמקום זה ישבה בעבר קהילה יהודית עם כהנים.
במקורות היהודיים מימי הביניים[2] נזכר המקום בהקשר לקברי הצדיקים שבו, אך אלה אינם מזכירים קהילה יהודית קבועה באתר.
 


[1] איכה ישבה חבצלת השרון, ר' אלעזר הקליר מטבריה.
[2] כגון ר' משה באסולה [ה"א רפ"א – 1522].
 
 
צדיקים הטמונים בו:
בני אביי
(רב פפא)

בני רב פפא
 
 

 

חורבת יבנית מצויה בסמוך לצפת-הר כנען, על ראש הר גבוה, הר יבנית, הצופה על הגליל העליון.
מסקר ארכיאולוגי שנערך באתר עולה כי המקום נושב בתקופת הברונזה התיכונה (תקופת האבות), הברזל (תקופת בית ראשון), ההלניסטית-רומית (תקופת בית שני), המשנה והתלמוד, ובימי הביניים.


הצג את קברי צדיקים בגליל במפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע