Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

לוי בן יעקב אבינו משבטי יה

חייו לוי נולד בשנת א'קצ"ה בט"ו לחודש ניסן, ליעקב אבינו וללאה אמנו, אבי שבט לוי, מהם יצאו הכהנים והלווים. "לוי נולד בי"ו בניסן" [ילקוט שמעוני

קרא עוד »

יהודה בן יעקב אבינו משבטי יה

"ואת יהודה קברו בעיר בביא נגד בית לחם" [ספר הישר, שופטים]. "יהודה… מנוחתו בעיר בביא נגד בית לחם" [חיבת ירושלים, תר"ד]. "יהודה נולד ט"ו סיון

קרא עוד »

מרים הנביאה

מרים הנביאה בת עמרם ויוכבד, אחות משה ואהרן. "ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את אהרן ואת משה

קרא עוד »

לוי בן יעקב אבינו משבטי יה

חייו לוי נולד בשנת א'קצ"ה בט"ו לחודש ניסן, ליעקב אבינו וללאה אמנו, אבי שבט לוי, מהם יצאו הכהנים והלווים. "לוי נולד בי"ו בניסן" [ילקוט שמעוני

קרא עוד »

יהודה בן יעקב אבינו משבטי יה

"ואת יהודה קברו בעיר בביא נגד בית לחם" [ספר הישר, שופטים]. "יהודה… מנוחתו בעיר בביא נגד בית לחם" [חיבת ירושלים, תר"ד]. "יהודה נולד ט"ו סיון

קרא עוד »

מרים הנביאה

מרים הנביאה בת עמרם ויוכבד, אחות משה ואהרן. "ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את אהרן ואת משה

קרא עוד »

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע