Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי שמעון בר יוחאי

תנא בן הדור הרביעי, הוא סתם רבי שמעון שבש"ס. חיבר את מדרש הספרי [סנהדרין פו, א], וגם הזוהר הקדוש, ספר היסוד לתורת הקבלה, נתחבר על

קרא עוד »

רבינו מאיר – מהר"ם מרוטנבורג

רבינו מאיר ב"ר ברוך מרוטנברג – מהר"ם מרוטנברג, רבו של הרא"ש המהר"ם נולד בעיר וורמס שבגרמניה שבה שימש אביו כרב. בין רבותיו היו רבי יחיאל

קרא עוד »

רבי שמעון בר יוחאי

תנא בן הדור הרביעי, הוא סתם רבי שמעון שבש"ס. חיבר את מדרש הספרי [סנהדרין פו, א], וגם הזוהר הקדוש, ספר היסוד לתורת הקבלה, נתחבר על

קרא עוד »

רבינו מאיר – מהר"ם מרוטנבורג

רבינו מאיר ב"ר ברוך מרוטנברג – מהר"ם מרוטנברג, רבו של הרא"ש המהר"ם נולד בעיר וורמס שבגרמניה שבה שימש אביו כרב. בין רבותיו היו רבי יחיאל

קרא עוד »

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע