Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רחל אמנו

רחל אמנו

י"א

חשוון

ב'ר"ז

י"א

חשוון

ב'ר"ז

רחל המכונה רחל אימנו – מאמע רחל, נולדה בשנת ב'קע"א, בפדן ארם, לאביה לבן בן בתואל בן נחור בן תרח.

ילדותה:
לאה ורחל, אחיות היו ובילדותן התייתמו מאמם ואביהם לבן גידל אותם, מאחר ולא היו להם אחים שלח לבן אביהם את בתו רחל שהייתה הקטנה מביניהם לרעות את הצאן.

יעקב אבינו:
בארץ כנען חי לו אדם זקן, יצחק שמו נשוי היה הוא לאשה בשם רבקה ולהם שני בנים שם האחד עשיו והשני יעקב. כל יום היה עשיו יוצא לציד ומאכיל את אביו אשר היה מוקירו ומברכו, פעם אחת החליט יעקב בעצת אמו לגנוב מאחיו את ברכת אביו, התחפש לעשיו אחיו ואביו שהיה קשה ראיה לא שם לב וברך את יעקב תחת עשיו.
כאשר חזר עשיו מן הציד ושמע כי יעקב גנב את ברכותיו במרמה התמלא חמה ורצה להרוג את יעקב, ברח יעקב אל מחוץ לעיר עד שהגיע לפדן ארם שם קווה לפגוש את משפחת אמו ולהתארח אצליהם עד יעבור זעם.

על הבאר:
בשעת בין ערביים הגיע יעקב לפדן ארם, במרכזו של שדה ענק עמדו להם שלושה רועי צאן עם עדריהם סביב לבאר מים ועליה אבן ענקית, עומדים ומחכים לשאר רועי הצאן שיבואו, יחד יגללו את האבן מעל פי הבאר, ישקו את צאנם ויחזירו את האבן למקומה עד למחרת וחוזר חלילה.
כעבור כמה דקות ניגש יעקב אל רועי הצאן "ו

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע