Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבנו יעקב – בעל הטורים

רבנו יעקב – בעל הטורים

י"ב

תמוז

ה'ק"ח

י"ב

תמוז

ה'ק"ח

ב"ר אשר

רבי יעקב – המכונה בעל הטורים, נולד בגרמניה (אשכנז), בשנת ה'ל לערך, כבנו השלישי של רבנו אשר המכונה הרא"ש.

 

חייו:
בצעירותו למד רבנו תורה מפי אביו הרא"ש ומפי אחיו הבכור רבי יחיאל.

כמעט ולא ידועים פרטים על חיי רבנו, בשנת ה'ס"ה לערך עזבו רבנו ואביו הרא"ש את גרמניה ונדדו עד לעיר טולדו שבספרד, ובשנת ה'ע"ז לערך מונו רבנו ואחיו רבי יהודה ע"י אביהם הרא"ש לגבאי הצדקה של קהילת טולדו.
 

על אף דחקותו הרבה, כפי שמעיד על עצמו רבנו בספרו (טור אורח חיים סימן רמ"ב) וז"ל: "כמה פעמים נשאתי ונתתי בדבר לפני א"א ז"ל כמוני היום שיש לי מעט משלי ואינו מספיק לי וצריך אני לאחרים. אם אני בכלל עשה שבתך חול אם לאו". אעפ"כ לא הסכים רבנו לשאת בעול הרבנות.

יש אומרים כי רבנו עסק במתן הלוואות בריבית לנכרים אבל לא מצאנו מקור לדבריהם.

 

ארץ ישראל:
רבנו השתוקק כל ימיו לעלות לארץ ישראל, את השתוקקותו הרבה אפשר לראות בספרו "הלכות ארץ ישראל" שהודפס בכמה מהדורות.

בסוף ימיו החל רבנו במסעו לארץ ישראל, מסע כזה ארך באותם ימים ימים ארוכים של תלאות ונסיעות ממקום למקום.

את מסעו החל רבנו בעיר טולדו שבספרד, והוא חצה את אירופה עד לכיוס שביוון כאשר בכוונתו להפליג מכיוס לארץ ישראל.

 

פטירתו:
הרבה יהודים וצדיקים גדולים נפטרו באיזורים אלו, אחרי תלאות הדרך בדרכם לארץ ישראל, כך גם רבנו, כאשר הגיע לכיוס נפל למשכב ממנו לא קם.

בשנת ה'קי"ח י"ב לחודש תמוז נפטר רבנו ונשמתו עלתה בסערה השמימה.

 

מקום קבורתו: בכיוס או בטולדו?
ישנם חילוקי דיעות באשר למקום קבורתו של רבנו: יש טוענים כי רבנו קבור בטולדו שבספרד, ואילו אחרים טוענים שרבנו קבור על אי בשם כיוס הסמוך לאיזמיר שביוון.

ידוע כי בבית הקברות היהודי בטולדו עמדה מציבה ושמו של רבנו חרוט עליה, דבר שכביכול מעיד על קבורתו במקום, אך מאידך ישנם עדויות מובהקות של גדולי עולם וראיות ומסמכים אחרים שמוכיחים כי רבנו טמון בכיוס. העובדות הללו יוצרות דילמה לא קטנה באשר למקום קבורתו של רבנו.

ידוע כי רבנו החל בסוף ימיו במסע לארץ ישראל, מסע כזה ארך באותם ימים ימים ארוכים של תלאות ונסיעות ממקום למקום.

את מסעו החל רבנו בעיר טולדו שבספרד, והוא חצה את אירופה עד לכיוס שביוון כאשר בכוונתו להפליג מכיוס לארץ ישראל.

הרבה יהודים וצדיקים גדולים נפטרו באיזורים אלו, אחרי תלאות הדרך בדרכם לארץ ישראל, כך גם רבנו, כאשר הגיע לכיוס נפל למשכב ממנו לא קם.

בני הקהילה בכיוס כנראה התוודעו לרבנו ולכן קברוהו בכבוד גדול במרכז בית הקברות. יש להניח כי באותו הזמן, בצידו השני של הגלובוס, בטולדו שבספרד יושבים בני הקהילה מדוכדכים וליבם מר, הם ידעו שרבנו כבר היה אמור להגיע לארץ ישראל ומבירורים שעשו עלה כי כף רגלו לא דרכה בארץ, במר ליבם חיכו עוד ימים ארוכים לתשובה ובליבם תקווה, כעבור זמן מה הבינו שרבם אהובם כנראה נפטר בדרכו ולכן העמידו מציבה לזכרו בבית הקברות על יד אביו בעל הרא"ש, על מנת לכבדו ולהוקירו ולבל ישכח שמו.

למקורות ולכתבה המלאה על מקום קבורת רבנו – לחץ כאן!

 

מספריו:
רבנו חיבר את ספרי ההלכה הידועים בשם 'ארבעה טורים' אשר זכו למקום של כבוד בכל ספרייה יהודית ועל שמם נקרא רבנו "בעל הטורים".

רבנו חי באמצע תקופת הראשונים ונחשב לאחד מגדוליה. הרמ"א, רבי יוסף קארו ורבי יואל סירקיס בעל הב"ח, כתבו את ספריהם כפירוש על ספרי רבנו ובכל פסיקותיהם התבססו על דבריו.
 

את הסיבה שבשבילה כתב רבנו את ספרי הטורים, הינו מתאר בלשון פיוטית בהקדמה לספרו 'טור אורח חיים':
ויען כי ארכו לנו הימים בנפוצותינו – ותשש כחנו – ושמם לבנו – ורפה ידינו – וכהו עינינו – וכבדו אוזנינו – ונאלם לשוננו – ונשתבשו הסברות – וגדלו המחלוקות – ורבו הדעות – ולא נשארה הלכה פסוקה שאין בה דעות שונות – כי רבים מועלים בהנאתם מן העולם בלא ברכה – ואמרו רבותינו ז"ל: ילך אדם אצל חכם וילמדנו סדר ברכות כדי שלא יבוא לידי מעילה – על כן העירוני רעיוני – ומחשבותי – ועם לבבי אשיחה אמרים – אקומה נא ואסובבה בבתי יעבץ ואבינה בספרים – ואלקטה ב' ג' גרגרים – בראשי האמרים – מדברי המחברים – ואחבר ספר בעניין התפילות והברכות – ואסדר כל דבר ודבר ברכתו הראויה לו תחילה וסוף – ואבררם בעניין שלא יישאר בהן ספק.

וישיבוני סעיפיי: הלוא ימים ידברו – ורוב שנים יודיעו חכמה – ואתה בער וצעיר לימים אתה – ואין בך דעת ומזימה – ולא אתה יודע עד מה – לכן חדל לך ממחשבותיך – פן מה תעשה באחריתך – ואיך יכלימוך רעיך.

ואשיבם דבר לאמור: אקומה נא ויהיה מה, כי היא מלאכת שמים – ואשאלה מאתו ויהי לי לעיניים – ולשמוע בלימודים יעיר לי אוזניים.
 

חוץ מארבעה טורים המורכבים מ:
טור אורח חיים
טור יוה דעה
טור אבן העזר
טור חושן משפט
חיבר רבנו גם את הספר "הלכות ארץ ישראל".
כמו"כ חיבר רבנו בהוראת אביו שני ספרים כפירוש על משה חומשי תורה. ועוד חיבורים רבים שאבדו במרוצת השנים.

 

משפחתו:
אביו: רבנו אשר – הרא"ש ב"ר יחיאל.
אחיו: רבי יחיאל – רבי אליקים – רבי יהודה – רבי משה – רבי שלמה חסיד- רבי שמעון

————————
לגלריה המלאה – מראות האי כיוס – לחץ כאן!

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע