Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי שלמה רוזן

רבי שלמה רוזן

י"ז

תשרי

ג-תשי"ח

י"ז

תשרי

ג-תשי"ח

רבי שלמה רוזן מחבר הספר "נזר הקודש" ב"ר אריה יהודה

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע