Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי שלמה קלוגר זיע"א

רבי שלמה קלוגר זיע"א

ל'

סיוון

ג-תרכ"ט

ל'

סיוון

ג-תרכ"ט

ב"ר יהודה אהרן
 
 
רבי שלמה קלוגר נולד בחודש חשוון שנת תקמ"ו בעיירה קומרוב (Komarów) על יד זמושץ' שבפולין הקונגרסאית, לרב יהודה אהרן קלוגר, אב"ד קומרוב.
 
כבר בגיל 6 כתב חידושי תורה. בגיל 13 נתייתם מאביו ועבר לזמושץ', שם למד מספר ימים בישיבתו של רבי מרדכי ראבין, ואולם עזב אותה

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע