Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי שלמה חנוך רבינוביץ מראדומסק

רבי שלמה חנוך רבינוביץ מראדומסק

י"ח

אב

ה-תש"ג

י"ח

אב

ה-תש"ג

ב"ר יחזקאל
 
 
היה עשיר וייסד רשת של שלושים ושש ישיבות ברחבי פולין בשם "כתר תורה".
בתו היחידה, רייזל, נישאה לרבי דוד משה רבינוביץ, שהיה בן דודו האדמו"ר רבי נתן נחום רבינוביץ מקרימילוב. הרב דוד משה שימש כראש רשת הישיבות והיה מועמד לעמוד בראש ישיבת חכמי לובלין אחר פטירת הרב מאיר שפירא. נולד להם בן יחיד, אברהם אלימלך יחזקאל אהרן, שנפטר בהיותו בגיל ארבע ונטמן בבית החיים בעיר סוסנוביץ.
 
כאשר ניסו חסידיו להבריחו מאירופה בשנת ת"ש דרך איטליה השיב: "רצוני להיות עם כל היהודים".
לאחר שהגרמנים התעללו בו קשות הועבר לגטו וורשה, שם חי במסתור בדירת אחד מחסידיו, עד שקיבלו הגרמנים מידע על מקומו, באו לביתו וירו בו, בבתו ובחתנו, בפתח ביתם.
 
כשהתפרצו לביתו וציווהו לרדת לרחוב עם כל בני משפחתו סירב בתוקף ואמר להם: "רצוני למות בביתי ולא באשפתות שדה". ירו והמיתו אותו ואת כל בני משפחתו בפתח ביתם.

בן 58 היה במותו,‏ עם הירצחו בי"ח באב תש"ב נפסקה שושלת האדמו"רות.‏
 
נטמן בבית הקברות היהודי בוורשה

 

ספריו:
שבחי כהן – על התורה ועניינים בש"ס
ברכת שלמה – על התורה ועניינים שונים בש"ס. וצילום ירחוני כתר תורה שיו"ל בישיבת כתר תורה לפני השואה.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע