Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי שלמה דוד כהנא

רבי שלמה דוד כהנא

כ"ט

כסלו

ה'תשי"ד

כ"ט

כסלו

ה'תשי"ד

רבי שלמה דוד כהנא
מגדולי הרבנים בדורו, רב בעיר וורשא ופולין כולה, בתחילת מלחמת העולם השנייה עלה לארץ ישראל וגר בירושלים, כיהן כרב בעיר העתיקה.
בתקופת השואה עסק בבעיית העגונות ולכן דבק בו השם "אבי העגונות"

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע