Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי רפאל אשכנזי

רבי רפאל אשכנזי

כ"ז

חשוון

ה, תקפ"ו

כ"ז

חשוון

ה, תקפ"ו

ב"ר יהודה
 
היה בנו ותלמידו של אביו רבי יהודה רבה הגדול של איזמיר.
כיהן כרב באיזמיר אחרי אביו, היה דיינא דנחית לעומקא דדינא וכל הדבר הקשה הביאו אליו ואל בית דינו הגדול.
היה גאון עצום בכל מקצועות התורה, עוד בטרם התמנותו לרב העיר פנו אליו בשאלות שונות גם מחוץ לאיזמיר.
 
מנוחתו כבוד בעיר איזמיר
 
ספריו:
מראה הנוגה
מראה עיניים

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע