Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי צבי אריה לייב לנדא מאליק

רבי צבי אריה לייב לנדא מאליק

י"א

תשרי

ה'תקע"ב

י"א

תשרי

ה'תקע"ב

רבי צבי אריה לייב לנדא, האדמו"ר מאליק, נולד בשנת ה'תק"ך י"א לחודש תשרי, לאביו רבי אברהם.

נישואיו:
רבנו נשא לאשה את בתו של רבי מנחם מאניש הורוביץ אב"ד זמיגראד.

עובדות והנהגות:
רבנו היה תלמידו של רבי יחיאל מיכל המגיד מזלוטשוב.
רבנו היה חברו של רבי נחמן מברסלב ואף שוחח עמו כמה וכמה פעמים בדברי תורה ובדברי קבלה.
רבי נחמן מברסלב אף אמר על רבנו כי יש בתוכו מחכמת שלמה המלך.

אדמורותו:
רבנו היה מייסדה של שוששלת אליק ואלפים הצתופפו בצילו ובאו להתדפק על דלתות ביתו, חלקם באו לקבלת לישועה ולברכה וחלקם לקבלת דרך בעבודת ה'.

פטירתו:
בי"א תשרי שנת ה'תקע"ב נפטר רבנו והוא בן חמישים שנה בלבד, רבנו נפטר כאותם הצדיקים אשר יום לידתם ויום פטירתם היו באותו התאריך בדיוק.

מספריו:
דברי תורתו רוכוזו בספר:
אור חכמים.

מילדיו:
רבי יוסף דוד מאליק

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע