Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי פנחס מאוסטראה

רבי פנחס מאוסטראה

כ"ב

כסלו

ה'תקס"ו

כ"ב

כסלו

ה'תקס"ו

רבי פנחס מאוסטראה, נולד לאביו רבי יעקב יוסף מאוסטראה בן רבי יהודה לייב מאוסטראה בן רבי משה מברוד.

עובדות והנהגות:
רבנו הצטיין בפרישותו.
כל ימיו היה רבנו מתבודד בבית המדרש ועוסק בתורה.

פטירתו:
בשנת ה'תקס"ו כ"ב לחודש כסליו נפטר רבנו והוא צעיר לימים, נשמתו עלתה בסערה השמיימה לאחר שנזדככה ביסורים, מנוחתו כבוד בעיר אוסטראה שבאוקראינה.

מילדיו:
רבי יעקב יוסף ספרד מאוסטראה
רבי משה מאורזיסטשוב

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע