Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי משה תורג'מן

רבי משה תורג'מן

כ"ח

טבת

כ"ח

טבת

 

רבו של הבבא סאלי

 

הגה'צ רבי משה תורג'מאן
.המכונה "הבא סי" או "בבא סי בן יוסף "
הבבא סאלי כינהו : איש אלוקים
אביו רבי יוסף
אמו הצדקת עזיזה לבית משפחת אלחיאני

אשתו הצ ' חנינה / חנונה

היה ראש הישיבה שבתאפליללת אשר במרוקו .

והיה רבו של הבבא סאלי זיע"א

מסופר שבבא סאלי הגיע לארץ לביקור בשנת התרפב-ג

נפשו נקשרה לארץ הקודש אולם על פי גזרת רבו הקדוש רבי משה תורגמאן שב למרוקו כי רבו גזר עליו בגזרת רב שיחזור להנהיג את העדה הקדושה

משך 6 שנים הסתגר לעשות "תשובת הקנה" יחד עם הבבא סלי ורבי אליהו הכהן

מרוב קדושתו ועצימת עיניו התעוור

לעת זקנותו מידי חדש בבא סלי ביקר אותו ואף תמך בו כלכלית

כשנסתלק הבבא סי
הכריז בבא סלי על ביטול מלאכה כללי .קרע את בגדיו וישב עליו שבעה ונהג מנהגי אבילות שנה
מקור : אביר יעקב
הוצאת חנוך ריגל
י.ש.א

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע