Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי משה טייטלבוים בעל הישמח משה מאיהל

רבי משה טייטלבוים בעל הישמח משה מאיהל

כ"ח

תמוז

ה'תר"א

כ"ח

תמוז

ה'תר"א

רבי משה טייטלבוים, נולד בשנת ה'תקי"ט, בעיר פשמישל שבפולין, לאביו רבי צבי הירש מזובורוב, ולאמו מרת חנה.

חייו:
בצעירותו למד תורה אצל דודו רבי יוסף מקולבסוב ואחר כך אצל רבי יהודה אריה הלוי, בעל "דרישת אריה" בסטריזוב.

בעודנו נער נתפרסם שמו כעילוי, וזכה להערצת גדולי הדור. כשבא לראשונה ללובלין נודע בכינוי "בעל ראש ברזל", ואע"פ שרבנו נמנה על המתנגדים, כיבדוהו בפקודת החוזה מלובלין לדרוש בבית-הכנסת, דרשה שהפליאה את כל שומעיה.

בימי שבתו בלובלין דבק רבנו בחוזה מלובלין  והפך לחסידו המובהק.

כשהיה בן 17 כבר היו לו תלמידים רבים, ועמד בקשרי שו"ת עם גדולי התורה המפורסמים ביותר. כשנתמנה לרב בשיניבה כבר היה מפורסם כגאון וכצדיק.

נישואיו:
רבנו נשא לאשה את מרת חיה שרה אשר נפטרה בכ"ט אדר ה'ת"ר

רבנותו:
בשנת ה'תקע"ח נקרא רבנו אחר כבוד לכהן כרב בעיר איהל שבהונגריה מאז נהרו אליו אלפי יהודים ואפילו גויים באו לבקש את עצתו ועזרתו.

הצטיין בכוח דרשני רב. לתוכחתו הייתה השפעה עצומה. בקרב החסידים אמרו שהיה לו ניצוץ של ירמיה הנביא, כי תמיד התאבל על חורבן ירושלים ולא הסיח דעתו מצפייה לגאולה. 

פטירתו:
בכ"ח תמוז שנת ה'תר"א עלתה נשמתו בסערה השמיימה ורבנו נקבר בכבוד גדול בעיר איהל שבהונגריה.

מספריו:
שו"ת השיב משה.
ישמח משה – ארבעה חלקים על תנ"ך ואגדות חז"ל.
תפלה למשה – על תהילים.
מעיין טהור – יו"ד

מילדיו:
רבי אליעזר ניסן טייטלבוים סיגעט.
מרת חנה אשת רבי אריה לייביש ליפשיץ המכונה 'אריה דבי עילאי'.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע