Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי מרדכי יפה בעל הלבושים

רבי מרדכי יפה בעל הלבושים

ג'

אדר ב'

ה-שע"ב

ג'

אדר ב'

ה-שע"ב

הרב מרדכי יפה המכונה "בעל הלבושים" או "בעל הלבוש" היה מחכמי בוהמיה, רב, פוסק ומפרש השולחן ערוך.

רבי מרדכי יפה נולד בשנת הרץ בפראג אביו, אברהם יפה, היה רבה של בוהמיה כולה. מרדכי יפה למד תורה אצל הרב שלמה לוריא (מהרש"ל) ורבי משה איסרליש (הרמ"א) בלובלין ובקרקוב. לאחר נישואיו שב לפראג והקים בה ישיבה, אך בשנת 1561 גורשו היהודים מפראג ומבוהמיה כולה והוא עבר לאיטליה.

באיטליה התגורר רבי מרדכי למעלה מעשר שנים במנטובה ובונציה, והשתלם במתמטיקה,אסטרונומיה, פילוסופיה, ובמדעים נוספים. המסורת מספרת כי לימודי הקבלה אצל רבי מתתיהו דלקרט היו בשנות מגוריו באיטליה, וכי התגורר בביתו. באחד הימים ישב רבי מרדכי שקוע בלימודו בבית רבו ולא הבחין כי ילד קטן שניצב לידו בירך על המזון, ולא ענה "אמן" אחר ברכתו. רבו, שביקש להעמידו על חשיבות עניית "אמן", נידה אותו למשך חודש שלם.

בין השנים 1572-1578 שב רבי מרדכי לפולין, והתמנה לרבה של העיר הורדונא במקומו של רבי נתן שפירא שנפטר בשנת 1577 בהורודנה בנה רבי מרדכי בית כנסת מפואר. בעקבות מחלוקת בעיר עבר רבי מרדכי בשנת 1588 ללובלין ובשנת 1590 לקרמניץ

בשנת 1592 עזב המהר"ל את רבנות פראג, ורבי מרדכי מילא את מקומו. לאחר ששב המהר"ל לפראג בשנת 1599התמנה רבי מרדכי לרבה של פוזנא  שבפולין, בה כיהן עד יום מותו, ג' באדר ב' השע'ב

חיבוריו:

 עשרת הלבושים הם:

לבוש התכלת – על ארבעה טורים חלק אורח חיים עד הלכות שבת.

לבוש החור – על ארבעה טורים חלק אורח חיים מהלכות שבת עד הסוף.

לבוש עטרת זהב – על ארבעה טורים חלק יורה דעה.

לבוש הבוץ והארגמן – על ארבעה טורים חלק אבן העזר.

לבוש עיר שושן – על ארבעה טורים חלק חושן משפט.

לבוש האורה – חיבור על פירוש רש"י לתורה ופירוש הרא"ם על רש"י.

לבוש פינת יקרת – פירוש על ספר מורה נבוכים לרמב"ם.

לבוש אדר היקר – חיבור על הלכות קידוש החודש במשנה תורה לרמב"ם, ועל ספר "צורת הארץ" לרבי אברהם בן חייא הנשיא

לבוש אבן יקרה – פירוש על חיבורו הקבלי של רבי מנחם רקאנטי על התורה.לבוש ששון ושמחה – דרשות, סיפרו היחיד שלא נדפס.

 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע