Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי מנחם מנדל מקוסוב

רבי מנחם מנדל מקוסוב

י"ז

חשוון

ה'תקפ"ו

י"ז

חשוון

ה'תקפ"ו

רבי מנחם מנדל מקוסוב, נולד בשנת ה'תקכ"ח, בעיר קולומיאה, לאביו רבי יעקב קאפיל חסיד שהיה מתלמידיו הבולטים של הבעש"ט הק', ולאמו מרת חיה.

חייו:
רבנו למד תורה מפי רבי משה יהודה לייב מסאסוב, רבי זאב וולף מצ'רני-אוסטראה, רבי משולם פייבוש מזברז' ורבי צבי הירש מנדבורנה‎‎.

נישואיו:
רבנו נשא לאשה את מרת שיינה רחל בת דודו רבי שמואל שמחה זימל קוך מקוסוב.
רוב ימיו שקד על לימוד התורה ועסק במסחר רק כדי להתפרנס כדי הצורך ולא יותר.

רבנותו:
בשנת ה'תק"ן קיבל רבנו את משרת הרבנות בקוסוב ובשנת התקנ"חהחל רבנו לנהוג באדמו"רות והיה למורה דרכם של אלפי חסידים.
רבנו היה אבי שושלת חסידות קוסוב (שממנה יצאה חסידות ויז'ניץ).
רבנו שמש כנשיא ארץ ישראל לכולל גליציה.

גדלותו:
החוזה מלובלין אמר עליו כי הוא "מלך ישראל"
רבי שמחה בונים מפרשיסחא אמר: "רגלי בוערות ללכת אל היהודי הזה"

נפטר:
בי"ז חשון ה'תקפ"ו פטר רבנו ונשמתו עלתה בסערה השמיימה, מנוחתו כבוד בעיר קוסוב שבאוקראינה.

מספריו:
אהבת שלום – בו מרוכזים רוב דברי תורת, ועל שמו אף נקרא "בעל אהבת שלום".

מילדיו:
רבי חיים מקוסוב
רבי דוד מזבלטוב
בתו, אשת רבי גרשון אשכנזי מקולמייא

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע